Boekgegevens
Titel: Alwin en Theodoor: of Geschenk van eenen vader aan zijne kinderen
Auteur: Jacobs, Christian Friedrich Wilhelm; Meurs, Jacobus van; Veelwaard, D.
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink & De Vries, 1822
Tweede verm. dr
Opmerking: Oorspr. titel: Allwin und Theodor
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1922 H 24
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204232
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm), Verhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Alwin en Theodoor: of Geschenk van eenen vader aan zijne kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
DE JAARMARKT. 73
grootte, fraaiheid en rijkdom alle sleden der oudheid, liare
volkplantingen waren de talrijkste, hare handelsbetrekkin-
gen de uitgebreidste. Maar eeu krijgszuchtig volk , de R<h
meinen, verwoestte deze stud, en naauwelijks herkent men
nog de plaats,, waar zij eertijds stojid, aan de puinhoopen ,
waaronder thans een arm , half naakt volk schuilt."
»Dit is het beloop der menschelijke zaken. De een
houwt, de ander verwoest, en hetgeen de woede der men-
schen verschoont, wordt eene prooi van den tijd. Dan de-
ze gedachte moet ons echter niet ontmoedigen, of ons
weerhouden, van zoo veel goeds en schoons te werken, als
slechts in ons vermogen is. Niets van al het aardsche is
voor de eeuwigheid verordend; maar het is nuttig en ver-
schaft genoegen , zoo lang het duurt. En het is onze
pligt, de mate van het nuttige en aangename, zoo veel
in ons is, te vermeerderen."
HET LAM.
Eenigo maanden na hunne terugkomst van de jaarmarkt,
werd de familie van den heer O... op eene aangename
wijze vermeerderd.
Hij had eene eenige zuster, AMElia genoemd, die met
een koopman in Hamburg getrouwd was. Daar deze nu
naar Zuid-Ameril-a moest gaan, uit hoofde van zijnen han-
del, zoo ncdicnde zich zijne vrouw van deze lange afwe-
zcudheid van haren man, om haren broeder te bezoeken,
die zij sedert haar huwelijk niet gezien had.
E 5 Zij