Boekgegevens
Titel: Alwin en Theodoor: of Geschenk van eenen vader aan zijne kinderen
Auteur: Jacobs, Christian Friedrich Wilhelm; Meurs, Jacobus van; Veelwaard, D.
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink & De Vries, 1822
Tweede verm. dr
Opmerking: Oorspr. titel: Allwin und Theodor
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1922 H 24
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204232
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm), Verhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Alwin en Theodoor: of Geschenk van eenen vader aan zijne kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
7a Xft JAARMAKKT.
vereenigen 5 en de vermogens van hun ligchaam cn geest
^nspannen, om de menigte der dingen, die -wij daar aan-
schouwden , voort te brengen en dien trap van volmaakt-
Jjeid te doen bereiken! Welk eene menigte van handen
moest niet in beweging gebragt worden , om eene enkele
van deze kramen te vullen! Hoe vele roizen worden
niet ondernomen tot het bijeen brengen van de ruwe stof-
fen i hoe vele handwerkslieden en fabrijkanten moesten
niet zamen werken, om dezelve te verarbeiden! Waarlijk
de eendragt alleen kan zulke verschijnsels voortbrengen!"
»Maar gij hebt ook bemerkt, hoe menige strijd der ei-
genbaat ouder enkele menschen op de jaarmarkt ontstond.
Zulke twisten ontstaan er meermalen onder gansrlis vol-
ken , en dan verwoesten de tweedragt en de oorlog bin-
nen kort, hetgeen de eendragtige werkzaamheid in eeneu
langen tijd en met veel moeite gesticht had. In plaats van
vriendelijke vloten , die aan het eene land de schatten van
het andere toevoeren, bedekken dan oorlogsschepen de
55eeën , die eikanderen trachten te vernielen en dikwijls het
eigendom van den onschuldigen koopman in den grond
horen. Door den oorlog wordt de koophandel gestoord,
en de havens en poorten worden gesloten , die anders voor
den vreemdeling open stonden. Bloeijende koopsteden
worden der plundering ter prooi gegeven, na door
'fivijands kogels beschadigd te zijn, en meermalen worden
zij door woedende krijgslieden aan de vlammen opgeofferd.
Dan heerscht er eene doodelijke stilte in de straten , waar-
in voorheen zoo vrolijk een gewoel van bezige menschen
was, en waar voor dezen paleizen prijkten, zoekt thans
Jiet wild gedierte zijn voedsel. Zoo werd in oude tijden
Carthago eeue prooi des oorlogs. Deze stad overtrof in
groot-