Boekgegevens
Titel: Alwin en Theodoor: of Geschenk van eenen vader aan zijne kinderen
Auteur: Jacobs, Christian Friedrich Wilhelm; Meurs, Jacobus van; Veelwaard, D.
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink & De Vries, 1822
Tweede verm. dr
Opmerking: Oorspr. titel: Allwin und Theodor
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1922 H 24
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204232
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm), Verhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Alwin en Theodoor: of Geschenk van eenen vader aan zijne kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
DE JAARMARKT. 71
in vergelijking van het geheel. Gij hebt gezien, dat daar
menschen uit alle gewesten der aarde verzameld waren ; zij
schenen alle vooroordeelen afgelegd te hebben , welke ge-
woonlijk het eene volk van het andere volk scheiden; de
jaarmarkt had ze allen vereenigd; zij waren letlen van
eene en dezelfde familie geworden. Deze vereeniging van
de menschen onderling is een der grootste voordeelen van
den koophandel. Door denzelven wordt de oceaan, die de
volken, zoo het schijnt, van een scheidt, een band
der gezelligheid, knoopende land aan land, volk aan
volk; en hetgeen de natuur slechts aan een of weinige ge-
westen verleend had, wordt door denzelven een eigendom
der geheele wereld. Zoo lang een volk geenen handel
drijft, is hetzelve ongezellig en merkt de vreemdelingen
als vijanden aan. Zijne zeden blijven onbeschaafd en ruw,
en zijne kundigheden bepaald en eenzijdig. Maar heeft het-
zelve eens de gerijfelijkheden van den koophandel leeren
kennen, dan ontsluit zich voor zijn gezigt de voorheen on-
bekende wereld. Havens worden aan zijnen oever gevormd;
vreemdelingen uit alle gewesten bezoeken dezelve; zijne
steden worden uitgelegd en verfraaid; hare straten krielen
van werkzame menschen. De arbeidzaamheid en de kunst-
vlijt ontwaken; het omringende land wordt beter bebouwd,
en deszelfs voortbrengsels worden zorgvuldiger gebruikt.
De wijsbegeerte vindt meerder en ijveriger vooi'standers, en
de kunsten en wetenschappen bloeijen nevens den koophan-
del welig."
1) Dit alles zijn de vruchten der gezelligheid door den
koophandel bevorderd, en gij ziet nu in, waarom ik de
jaarmarkt als eene fraaije heeldtenis der menschelijke een-
dragt beschouwde. Hoe vele menschen moeten zich niet
E 4 ver-