Boekgegevens
Titel: Alwin en Theodoor: of Geschenk van eenen vader aan zijne kinderen
Auteur: Jacobs, Christian Friedrich Wilhelm; Meurs, Jacobus van; Veelwaard, D.
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink & De Vries, 1822
Tweede verm. dr
Opmerking: Oorspr. titel: Allwin und Theodor
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1922 H 24
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204232
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm), Verhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Alwin en Theodoor: of Geschenk van eenen vader aan zijne kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
68^ EEN WINTER-AVOND.
mensclieii in bange verwachting den uitslag te gemoet zag.
Dikke wolken hingen over den toj) des bergs, waaruit
onophoudelijk schrikbarende bliksemstralen sclioten. De
vlammen, die uit den Xra/^r opstegen, verwden den he-
mel met een denker rood j de donder ratelde in de inge-
wanden van den berg , en van tijd tot lijd gevoelde men
zwakke aardbevingen. "Wij waren allen met de beschou-
wing van dit vreesverwekkende tooneel bezig, toen de
maan over de zee opging en haar zacht gelaat in de baren
spiegelde. In dat oogenblik vergat ik het schrikverwekj
kende schouwspel van den Vesuuius^ en de meeste aan-
schouwers wendden nevens mij hunne oogen op die! bevalli-
ge gezellin van den nacht, die naar eene groote en edelo
ziel geleek , welke in de stille bewustheid van zich zelve
over het oproer der onstuimige natuur en de rampen dezes
levens heldhaftig zegepraalt."
DE JAARMARKT,
De heer O... had met zekeren vriend zijner jeugd,
dien hij sedert verscheidene jaren niet gesproken had,
eene bijeenkomst op de Mis te F... afgesproken. Hij nam
zijne kinderen mede j ten einde dezelve aan zijnen vriend
te vertoonen, die insgelijks met zijne familie aldaar komen
wilde.
De