Boekgegevens
Titel: Alwin en Theodoor: of Geschenk van eenen vader aan zijne kinderen
Auteur: Jacobs, Christian Friedrich Wilhelm; Meurs, Jacobus van; Veelwaard, D.
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink & De Vries, 1822
Tweede verm. dr
Opmerking: Oorspr. titel: Allwin und Theodor
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1922 H 24
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204232
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm), Verhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Alwin en Theodoor: of Geschenk van eenen vader aan zijne kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
64 DE VISSCHERS JONGEN.-
van zijne hartelijke dankbaarheiil, »Thans," zeide hij y
»moet ik bijna al het werk alleen doen, want de oude
man wordt zoo zwak en magteloos, dat hij zelden het
huis verlaten kan. Zoo kan ik hem," vervolgde hij,
»toch eenigermate vergelden, hetgeen hij aan mij gedaan
heeft."
De beide kinderen deelden deze geschiedenis tehuis aan
hunnen vader mede, die dezelve met groote opmerkzaamheid
aanhoorde. Na eenige dagen ging hij zelf met hen , zocht
den jongen op en ondervraagde hem naar zijne geboorte-
plaats. Dan deze wist daaromtrent weinig licht te geven ;
echter herinnerde hij zich, dat er op eeuigen afstand van
zijn ouderlijk huis eene rivier was, waarop schepen voe-»
ren, en dat er wijnbergen in den omtrek waren. De heer
O*., besloot hieruit, dat de jongen iu de nabijheid van
den Rijn te Iiuis behoorde, en zich toen herinnerende, dat
er voor eenigo jaren een kind iu die oorden vermist en
zijn verlies herhaalde reizen door de nieuwspapieren be-
kend gemaakt was geworden , besloot hij deze zaken verder
na te vorschen. Zijne nasporingen hadden een gewenschfc
gevolg. De ouders van het knaapje, welvarende landlie-
den, welke reeds lang de hoop opgegeven hadden, van hun
geliefd kind ooit weder te zullen vinden , ontvingen be-
rigt van de ontdekking en kwamen hem zelve afhalen,
"Weinige dagen voor hunne aankomst was de visscher van
ouderdom en verzwakking overleden, hebbende zijn aan-
genomene zoon hem de oogen gesloten. De vreugde dec
ouders was onbeschrijfelijk.
EEN