Boekgegevens
Titel: Alwin en Theodoor: of Geschenk van eenen vader aan zijne kinderen
Auteur: Jacobs, Christian Friedrich Wilhelm; Meurs, Jacobus van; Veelwaard, D.
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink & De Vries, 1822
Tweede verm. dr
Opmerking: Oorspr. titel: Allwin und Theodor
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1922 H 24
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204232
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm), Verhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Alwin en Theodoor: of Geschenk van eenen vader aan zijne kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
DE BRAND. So
goeden God ontvangt, niemand den anderen liet zijne mis-
gunde, de et-n den anderen door mededeelzaamheid ver-
kwikte, en allen openhartig, eerlijk, vertroinvelijk en
edelmoedig waren. De oudheid heeft een verdicht vertel-
sel van een tijdperk, vermaard onder den naam van de
gouden eeuw ^ waarin nijd, wangunst en baatzucht den
menschen onbekend waren. Toen heerschte de vreugde
op de aarde en de natuur bood hare gaven in overvloed
aan ; want iedereen was vergenoegd met de voldoening
zijner nooddruft. Alle menschen waren regtvaardig, en
men kende geenen Rogter en geene slraiFen. O konde
men toch dezen lijd doen wederkomen! Dan dit is, ver-
moedelijk, niet mogelijk. Maar dit beseft gij toch , dat
ieder welgeaard en edel mensch zóó handelen moet, alsof
zulks mogelijk ware. Iedereen moet als het ware het af-
beeldsel der gouden eeuw in zijn hart dragen, en dezelve
althans in zich zei ven door opgeruimdheid, onbaatzuchtig-
heid, regtvaardigheid en edelmoedigheid trachten te ver-
wezenlijken.
DE VISSCHERS JONGEN.
Aan eene kleine rivier, niet verre van Jninne landwo-
ning, ontmoetten de kinderen nu en dan een knaapje,
bezig met hengelen of het zetten van fuiken. Zij waren
dikwijls aauschouwers bij zijn werk cn ondervraagden hem
naar deszelfs kunstgrepen , en dewijl hij steeds met bereid-
vaar-