Boekgegevens
Titel: Alwin en Theodoor: of Geschenk van eenen vader aan zijne kinderen
Auteur: Jacobs, Christian Friedrich Wilhelm; Meurs, Jacobus van; Veelwaard, D.
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink & De Vries, 1822
Tweede verm. dr
Opmerking: Oorspr. titel: Allwin und Theodor
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1922 H 24
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204232
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm), Verhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Alwin en Theodoor: of Geschenk van eenen vader aan zijne kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
DE BRAND.
57
op zcVercn tijd een' lierdcrsknaap nit de liolle hand ziende
drinken 9 'wierp hij zijn Iionten napje weg. Volgens ge-
heel andere regels leefde de tijdgenoot van dezen wijsgeer,
ARiSTIPPUS. Ook deze streefde naar eene volkomene onaf-
hcUikelijkheid van uiterlijke dingen , maar hij weigerde
zich derzelver genot niet. Beurtelings nu eens rijk dan
eens arm zijnde, leefde hij in de armoede niet minder
vrolijk, dan hij in den schoot des rijksdoms geleefd had.
Op zekere reis bemerkende, dat zijn siaaf onder den last
van het geld zuchtte, dat Iiij hem te dragen gegeven had,
beval hij hem, dien last van zich te werpen. Ilij genoot,
hetgeen hij had , en miste niet, hetgeen hij ontberen
moest.
Deze beide mannen streefden de een zdo wel als de an-
der naar eene ongestoorde opgeruimdljeid des gemoeds, en
het valt moeijelijk te bepalen, wie van beiden de voor-
keur verdiene, en wien men te volgen hebl)e. Om steed.s
gelukkig en vrij te zijn, moe^ de kunst van weinig te
behoeven, met de kunst van zich niet door uiterlijke
dingen te laten overheerschen , verecnigd woi'dcn."

Waarom had men zoo weinig medelijden met den rijlen
JOHANNKS?" vraagde de vader, wilij had immers meer ver-
loren , dan iemand anders."
»Ongetwijfeld, omdat hij trotsch en gierig was," ant-
woordde ALWIX. »Ik hoorde sommige lialcn zeggen:
D 5 »»Diü