Boekgegevens
Titel: Alwin en Theodoor: of Geschenk van eenen vader aan zijne kinderen
Auteur: Jacobs, Christian Friedrich Wilhelm; Meurs, Jacobus van; Veelwaard, D.
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink & De Vries, 1822
Tweede verm. dr
Opmerking: Oorspr. titel: Allwin und Theodor
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1922 H 24
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204232
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm), Verhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Alwin en Theodoor: of Geschenk van eenen vader aan zijne kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
54 BE BRAND.
breidden de vlammen zich snellijk nit, zonder dat men
liaar -wederttand kon bieden. De meeste buizen werden
in de asch gelegd , en liuune ongelukkige bewoners kon-
den -weinig meer dan hun leven redden.
Zoodra hel dag geworden was, haastte zich de heer O•• •
met zijne kinderen, naar den brand, om, zoo veel zijne
krachten toelieten , bijstand te bieden. In angstvallige ver-
wachting naderden zij. Eene zwarte wolk van rook be-
dekte de plaats, waar korts te voren nette huizen tusschen
groene boomen stf^nden. Het verstrooide, ten deele door
het vuur gezengde vee, dwaalde brullend op de velden
om. Verward lagen de geredde gereedschappen door een ,
en derzelver bezitters zaten er weeuende bij. Lange stroo-
ien van gloeijende en smeulende aschhoopen wezen de
plaatsen der straten aan , en hier en elders stond nog eene
deur, waardoor niemand meer uit of inging; aan sommige
plaatsen brandde het huis nog. Het geraas der brandspui-
ten , het geroep der werklieden, het schreijen der vrou-
wen en kinderen, verwarden het oor en troffen het gevoel-
looste hart. Eene menigte van menschen was nit de nabu-
rige plaatsen toegeschoten. Men deelde levensmiddelen uit,
voorzag de naakten van kleederen en bood him huisvesting
aan. De ijver, om in den nood te voorzien, was algemeen.
Ook de heer O.,« nam een hem bekend huisgezin in zij-
ne landwoning op.
Onder degenen, wier huizen afgebrand waren, onder-
scheidde zich inzonderheid zeker iemand, bekend bij den
naam van den rijlen JOHakkes. Zijn huis was het fraaiste
in het geheele dorp geweest. Hij bezat velerlei zilverwerk
en fraaijer huisraad dan iemand zijner buren, want zijne
ijdele eerzucht ^ spoorde hem aan, om in dit opzigt den ste-
de-