Boekgegevens
Titel: Alwin en Theodoor: of Geschenk van eenen vader aan zijne kinderen
Auteur: Jacobs, Christian Friedrich Wilhelm; Meurs, Jacobus van; Veelwaard, D.
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink & De Vries, 1822
Tweede verm. dr
Opmerking: Oorspr. titel: Allwin und Theodor
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1922 H 24
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204232
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm), Verhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Alwin en Theodoor: of Geschenk van eenen vader aan zijne kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
53 HET OOGST-FEEST.

lingcii, die u slechts voor -weinige dagen verleend zijn ;
verheugt anderen daarmede, opdat gij als getrouwe huis-
houders der aardsche goederen moogt handelen. "Want wan-
neer eens de Opperste Üegter, voor wiens regtbank wij al-
len verschijnen moeten, u rekenschap wegens uw leven
afvraagt, wat zullen dan dezulken antwoorden , die slechts
voor zich zeiven alleen geleefd, en zich nooit de ellende
van anderen aangetrokken hebben?"
Tot besluit zeide bij: »Nu zoo gaat henen en verheugt
u op dezen dag. Maar dan eerst zult gij u waarlijk ver-
heugen , wanneer gij uw hart tot God verheft eu anderen
met liefde en gedienstigheid bejegent. Ieder van u, zelfs
de jongste en gezondste, bedenke, dat hij op zijn graf
staat j en dat liij daarin nederdalen zal, voor dat hij zulks
vermoedt. Gelijk als dan iemand wenschen zou jegens
anderen gehandeld te hebben, zoo gedrage hij zich van
dit oogenblik af aan. Dit zal u niet in uwe vreugde sto-
ren j en gij zult met een rein hart de levensbaan afleggen,
tot^dat u, door den dood, een oogst van zalige genoegens
ten deele valt, die nooit vergaan."
DE BRAND.
In een naburig dorp ontstond brand. Dc nacht was
stormachtig, en iedereen lag in den eerfften slaap. Dus
D 3 breid-