Boekgegevens
Titel: Alwin en Theodoor: of Geschenk van eenen vader aan zijne kinderen
Auteur: Jacobs, Christian Friedrich Wilhelm; Meurs, Jacobus van; Veelwaard, D.
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink & De Vries, 1822
Tweede verm. dr
Opmerking: Oorspr. titel: Allwin und Theodor
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1922 H 24
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204232
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm), Verhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Alwin en Theodoor: of Geschenk van eenen vader aan zijne kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
DE GRIJSxURD.
47
zicli mijno ziel tot God, en ik ofTer hem gaarne alle wen-
schen op, die mij nog aan dit leven verbinden kunnen.'*
Diep bewogen luisterden de kinderen naar hetgeen de
oude man met hartelijklieid sprak. Allen drukten den
grijsaard de hand en namen van hem en zijne kleinzonen
een hartelijk afscheid,
, Meermalen bezochten de kinderen in het vervolg den
gocdtn grijsaard, eu nooit kwamen zij van hem terug,;
zonder hem gelukkig te noemen, en zich zeiven zulk een'j
ouderdom toe te wenschen. In den volgenden zomer von-:
den '/ij hem niet meer.
. Bij het verschijnen van de eerste stralen der lente, ea
het tiitbotten der hagen, gevoelde bij, op zekeren avond
eene buitengewone matheid; hij lei zich neder, sliep in»
sloeg tegen den morgen nog eens de oogen op en sloot 29
daarna voor eeuwig,
\Vel hem, die zoo sterft. '
I
HET OOGSTFEEST.
Niet verre van het landhuis van den heer O... lag een
klein dorp , wiens bewoners iu welvarendheid, welgema-
nierdheid en eendragt uitmuntten. Zeldzaam ontstond ec
twist, eu zoo die al eens onUtond, bevlijtigde zich ieder-
een , om de verschillen bij te leggen. Alle hielpen elka ^
der wederkeerig, en zoo iemaud. door.tegenspoeden in do,
laagte geraakte, hielpen hem de overigen tiuor eeno krach-
tl-