Boekgegevens
Titel: Alwin en Theodoor: of Geschenk van eenen vader aan zijne kinderen
Auteur: Jacobs, Christian Friedrich Wilhelm; Meurs, Jacobus van; Veelwaard, D.
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink & De Vries, 1822
Tweede verm. dr
Opmerking: Oorspr. titel: Allwin und Theodor
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1922 H 24
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204232
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm), Verhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Alwin en Theodoor: of Geschenk van eenen vader aan zijne kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
UITTREKSEL UIT 'ALWIN'S DAGBOEK.
Tfij fn den tnln. Vader was zeer wel tevreden over ons,
en z^ne weltevredenlieid vermeenlerde de onze.
Hij zeide onder anderen : » ^Yie eene roos voorbij gaat ,
verheugt zich over hare schoonheid en liefflijkln geur. Nog
meer echter verheugt oiis het zien van brave men.scben.
De roos verwelkt en laat geen spoor na; maar de daden
der goede menschen werken - voort ih'volgende-t'ijdén , en
htiu aandenken verheugt en onderwijst ons nog lüng na
hunnen dood "
' Daarna zeide hij weder: »Te leren is eene kunst, die
tiiet ieder een verstaat Men kan tachtig jaren oud wor*
den, zonder eigenlijk géleefd hebben. Want de mcnsch
behoort op eenen anderen voet te leven, dan de planten en
Sieren. Een Roraeinsch Staatsman, die het groolste ge-
deelte zijns levens in het oorlogsveld doorgebragt had , be-
gaf zich , in zijnen ouderdom , naar het land , alwaar liij
iiegen jaren in de eeuzaamhèid onder stiHe beschouwingen
feu weldadige verrigtingen doorbragt. Bij zijn afsterven',
teval hij op zijn' grafzerk te zetten , dat hij negen jaren
leefde. Denk den zin dezer woorden na, en ^ij zult be*
grijpen wat ik onder de kunst van te leven versta;"
1 ... . f: ' . r J
i' .. ■ ■ ■ ■ > . . .. ::.. ,1
f. ^ T- . ; ••
' ' DE GRIJSAARD.
Op zekeren dag overviel vader en kinderen , op eene wan*
deling, een onweder. Zij spoedden zicli naar het naaste
dorp, begaven zich in het eerste huis, het beèfé, waar-
Van zij dé deur open zagen. Op'den vloer Kat 6eu oud man
^ ^ ' tUfr.