Boekgegevens
Titel: Alwin en Theodoor: of Geschenk van eenen vader aan zijne kinderen
Auteur: Jacobs, Christian Friedrich Wilhelm; Meurs, Jacobus van; Veelwaard, D.
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink & De Vries, 1822
Tweede verm. dr
Opmerking: Oorspr. titel: Allwin und Theodor
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1922 H 24
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204232
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm), Verhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Alwin en Theodoor: of Geschenk van eenen vader aan zijne kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
XJÏTTREKSEL UIT ALWIN'S DAGBOEK. 4i
De raensch alleen kan er vriendelijk uitzien j daarom ver-
bindt ook een vriendelijk uitzigt de menschen aan elk«
anderen."
Den .* .. van Lentemaand.
Heden is het de sterfdag van mijne moeder. Vader ver-
haalde veel van haar en van de laatste oogenblikken ha-
res levens. Zij stierf lagchende en "weenende te gelijk.
Ach I waarom zijt gij zoo vroeg van uwe kinderen geschei-
den , gij goede en vrome moeder! O hoe Hef zouden wij
u hebben, indien gij nog bij ons waart j hoe zouden
wij u verheugen door gehoorzaamheid en naarstig-
heid! Maar gij rust in het stille verblijf der gezaligden,
waarvan de toegang als nog voor ons gesloten is, en ziet
op ons neder en verheugt u in uw moederlijk hart, als
wij ons wél gedragen. Nooit, nooit zal ik vergeten , dat
gij mij, op uw sterfbed, in de armen naamt en God badt,
dat Hij mij een braaf mensch zuu doen worden, of anders
liever vroeg doen sterven. Zie, ik beloof ü zoodanig to
leven, alsof ik ieder oogenblik sterven moest. Ik zal mijn
hart zuiver bewaren , opdat ik den dood niet te vreezen
hebbe } en dat, wanneer hij mij oproept, ik bij u komen
en zeggen durf: »Hier, o moeder, is uw ALwiM ! uw ge-
bed is verhoord geworden,"

Den .... van Bloeimaand.
Het grootste gedeelte van dezen schoonen lentedag sleten
C 5 wij