Boekgegevens
Titel: Alwin en Theodoor: of Geschenk van eenen vader aan zijne kinderen
Auteur: Jacobs, Christian Friedrich Wilhelm; Meurs, Jacobus van; Veelwaard, D.
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink & De Vries, 1822
Tweede verm. dr
Opmerking: Oorspr. titel: Allwin und Theodor
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1922 H 24
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204232
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm), Verhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Alwin en Theodoor: of Geschenk van eenen vader aan zijne kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
DE EDKE mX.
gelukkig maken , indien hetzelve niet vereenigd is met dé
bezitting van het hoogste goed, den vrede der ziele ea
de getuigenis van een zuiver gevielen,"
UITTREKSEL UIT ALWIN'S DAGBOEK.
Alwin en theodoor hadden , op aanraden van hunnen
vader, zich tot eene gewoonte gemaakt, om al het merk-»
M-aardige, dat zij zagen en hoorden, op te schrijven^
Hierbij hadden zij een drievoudig voordeel: vooreerst, dat zij op-
merkzamer werdenop al wat rondom hen voorviel; ten tweede,
dat zij zich dit vaster in het geheugen drukten en te allen
tijde herhalen konden; en ten derde, <?at zij zich daar-
door oefenden om hunne denkbeelden , in eene geregelde
orde, in schrift te stellen. Ik zal hier eenige plaatsen uit
het dagboek van ALWiN mededeelen.
Den .... van Slagtmaand. Mijn geboortedag!
Mijn lieve vader was zeer aangedaan, toen ik hem dezen
morgen voor het eerst ontmoette. Hij sloot mij in zijno
armen en zeide ; » Toen gij mij voor dertien jaren weinige
oogenblikken na uwe geboorte gebragt werd, nam ik u,
bewogen, op mijn' arm en bad God in mijn hart, dat
Hij u een braaf en gelukkig burger der wereld zou doen
worden, die gij zoo even waart ingetreden. Ik heb hoop,
dat God mijn gebed verhoord heeft. Ik ben voldaan over
Vaar loo voort, gelijk gij begonnen zijt; blijf braaf,
cn