Boekgegevens
Titel: Alwin en Theodoor: of Geschenk van eenen vader aan zijne kinderen
Auteur: Jacobs, Christian Friedrich Wilhelm; Meurs, Jacobus van; Veelwaard, D.
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink & De Vries, 1822
Tweede verm. dr
Opmerking: Oorspr. titel: Allwin und Theodor
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1922 H 24
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204232
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm), Verhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Alwin en Theodoor: of Geschenk van eenen vader aan zijne kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
36 PE RIJKE MAN.
»»Deze droomen begon ik van tijd tot tijd meer aTs
de stem van mijn geweten te beschouwen. Mijne bezittin-
gen verschaften mij geen genoegen meer, en ik hield zulks
voor een bewij«, dat ik ze onregtvaardiglijk bezat. Ach!
mijn vriend," voer de heer adams znchtende voort, »mijn
ongeluk zou nog eenigzins dragelijk geweest zijn, indien
mijn geweten mij in dit opzigt vrij gesproken had. Ik had
mij wel niet te verwijten , dat ik het testament van mijnen
patroon op eene slinksche wijze ondergeschoven had; maar
had ^ik ook wel eenige poging aangewend, om het harde
besluit te verzachten , waardoor hij zijne naaste bloedver-
wanten onterfde,'* Helaas neen! Dat verzuim griefde mij
thans, en ik rekende mij OLIvier's misdrijven en dood
toe. Te vergeefs bestreed ik deze gedachte ; zij kwam mij
steeds voor den geest, en wanneer ik dezelve bij dag op
de vlugt gedreven had , greep zij mij des nachts weder
aan."
» » Op zékeren tijd mij onrustig op mijne legerstede om-
wentelende, viel mij plotseling in, dat onviER eene zus-
ter had, die met hem 'gevlugt was. Deze gedachte viel
mij met een nieuw geweld op het hart ; maar ook even zoo
spoedig straalde mij daaruit eene flaauwe schaduwe van
troost toe. God dank! riep ik uit: zoo kan ik toch ver-
moedelijk mijn gepleegd onregt gedeeltelijk weder herstel*
len. Ik zal haar opzoeken, waar zij ook zij, en haar
redden."
»»Met dit besluit sprong ik van mijn bed, en maakte
terstond schikkingen tot de reis. Niemand begreep mijn
oogmerk, want ik had mijn geheim aan niemand ver-
trouwd , en liet de wereld in den waan, dat de dood mij-
ner familite de eenigste oorzaak mijner droefheid ware.
Spoe-