Boekgegevens
Titel: Alwin en Theodoor: of Geschenk van eenen vader aan zijne kinderen
Auteur: Jacobs, Christian Friedrich Wilhelm; Meurs, Jacobus van; Veelwaard, D.
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink & De Vries, 1822
Tweede verm. dr
Opmerking: Oorspr. titel: Allwin und Theodor
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1922 H 24
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204232
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm), Verhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Alwin en Theodoor: of Geschenk van eenen vader aan zijne kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
DE KIJKE MAN, 39
Eaakt eeneu dieust te zoeken. Adams was een jongeling
van eenen voortrefFelijken aanleg. Hij bevlijtigde zich om
zijnen heer te behagen, verrigtte zijn werk met bekwaam-
heid en getrouwheid, en wist daarenboven nog tijd te win-
nen , tot het aanleeren van nuttige kundigheden. Deze
zijn ijver bleef niet onbeloond. Zijn. heer onderscheidde
hem weldra van zijne overige bedienden, vertrouwde hem
de gewigtigste zaken, en zag ze onder zijne handen wel
gelukken. Onderscheidene ondernemingen , die hem door
adams aan de hand gedaan waren, gelukten boven alle
verwachting en stelden hem in het bezit van een zeer
groot vermogen. Uit dankbaarheid benoemde hij zijnen
bediende tot deelgenoot in den handel."
»Adams genoot zijn geluk zonder zelfverlieffing ; zijn
toestand was nu zeer aangenaam. Hij bezorgde zijne be-
zigheden met gemak, en daar dezelve hem meermalen
gelegenheid tot reizen gaven, maakte hij hier gebruik van
tot het vormen van zijnen smaak. De vermogens van zij-
nen geest werden langs hoe meer ontwikkeld, en hij ver-
wierf zich overal achting eïi liefde. De rijken zochten
zijnen omgang , omdat hij een beschaafd man was; de ar-
men smeekten hem dikwerf om raad en ondersteuning ;
en hij was altoos en overal genegen om te helpen. Gij
kunt ligtelijk begrijpen, dat hij, met zulk eene hartsge-
steldheid, zijne arme zuster niet zal vergeten hebben. In-
derdaad maakte hij een einde aan hare behoeftigheid,
huwde haar uit aan eenen Predikant op het platte land ,
die haar beminde, en nu door adams ondersteuning in
eenen ruimen toestand geplaatst werd."
»Na eenige jaren werd zijn voormalige heer doodziek,
en daar hij geene hoop van herstelling voedde, liet hij
zij.