Boekgegevens
Titel: Alwin en Theodoor: of Geschenk van eenen vader aan zijne kinderen
Auteur: Jacobs, Christian Friedrich Wilhelm; Meurs, Jacobus van; Veelwaard, D.
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink & De Vries, 1822
Tweede verm. dr
Opmerking: Oorspr. titel: Allwin und Theodor
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1922 H 24
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204232
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm), Verhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Alwin en Theodoor: of Geschenk van eenen vader aan zijne kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
3o DE RIJKE MAN.
»Juist daar was het," voegde alwitï er hy , »waar om
die schoone gouden fazanten verschrikten, die zoo snel
voor ons opvlogen. ^Velk eene menigte van zeldzaam ge-
Togelte was daar niet te zien, en hoe wenschten wij niet,
om een bestendig genot van al dat heerlijke te mogen
hebben!"
» Ja , gij noemdet den bezitter van al deze dingen' zeer
gelukkig," sprak de vader, »en ik herrinnerde u, dat
er nog meer dan eene zaak vereischt werd om de vreugde
over zulk eene bezitting vojmaakt en bestendig te maken."
)) Gij zeidetviel tbeodoor in i » dat eene zieke jegens
al dat heerlijke toch vrij onverschillig zijn zoude, en al
wie een wroegend geweten had, kon er geen aangenaam
genot van hebben."
ï) Ook moest men vrienden hebben, die zich daarover
met ons verheugen voegde ALWiN er bij.
»Zoo is het, mijne kinderen," vervolgde de vader, »en
de geschiedenis van den man, aan wien dit prachtige huis
behoorde, bewijst de juistheid dezer aanmerking maar al
te zeer. Hij is voor weinige dagen gestorven, die ongeluk-
kige man , en deze brief vervrittigt mij van zijn overlijden,
waarnaar hij reeds zoo lang verlangde."
De kinderen wenschten te weten , waarin het ongeluk
van dezen rijken man bestaan had. De vader voldeed aan
hun verlangen, door het volgende verhaal:
»De heer adams , was de zoon van eenen geringen win-
kelier in Neder-Salsen^ die vroeg in bekrompene omstan-
digheden stierf, nalatende dezen zoon en eene dochter.
Een verre bloedverwant van den overledenen ontfermde
zich over het knaapje, en bezorgde hem op een kantoor
van een' koopman in Hamburg: de dochter was genood-
• zaakt