Boekgegevens
Titel: Alwin en Theodoor: of Geschenk van eenen vader aan zijne kinderen
Auteur: Jacobs, Christian Friedrich Wilhelm; Meurs, Jacobus van; Veelwaard, D.
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink & De Vries, 1822
Tweede verm. dr
Opmerking: Oorspr. titel: Allwin und Theodor
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1922 H 24
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204232
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm), Verhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Alwin en Theodoor: of Geschenk van eenen vader aan zijne kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
27
DE f.lJKE MAN.
Alwin en theodoor op eenen -winteravond met liimnen
vader aan den haard zittende j werd den laatsten eenen
met zwart lak verzegelden brief gebragt, dien hij met
ziglbare ontroering las. Hij vouwde denzelven weder
langzaam digt, hield hem lang tnsschen de beide handen
en zag , vol gedachten, in het vuur. De kinderen be-
scliouwden hunnen vader met eene ingespannen verwachting,
In het eind brak hij het stilzwijgen af en vraagde :
»Herinnert gij u nog wel het prachtige paleis inden om-
trek van H..,., hetwelk wij verleden jaar op ons reisje
bezigtigden, en hetwelk zoo veel bevatte , dat verwon-
dering baarde?"
«Gij bedoelt zekerlijk het lustslot," antwoordde ALWIN,
M hetwelk men op zoo grooten afstand in die schoone vlakte
ziet j waarin al de muren^. met de fraaiste schilderstukken
bedekt, al de trappen en zalen met beeldwerk versierd
waren ?"
»Maar het schoonste van alles," viel THEODOOR hem in,
» was toch het park, hetwelk, van hel balkou gezien, als
een onbegrensd landschap voorkwam, en alles in het ge-
heugen bragt, wat wij ooit van tooverkasteelen gehoord
hadden. De marmeren tempel, de schuimende waterval-
len, de stille en koele grotten — dat alles staat mij nog
levendig voor oogen, en ik weet nog zeer wel, hoe wij
bij ieder plek gronds door iels nieuws en schoonst verrast
werden " /
»Juist