Boekgegevens
Titel: Alwin en Theodoor: of Geschenk van eenen vader aan zijne kinderen
Auteur: Jacobs, Christian Friedrich Wilhelm; Meurs, Jacobus van; Veelwaard, D.
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink & De Vries, 1822
Tweede verm. dr
Opmerking: Oorspr. titel: Allwin und Theodor
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1922 H 24
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204232
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm), Verhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Alwin en Theodoor: of Geschenk van eenen vader aan zijne kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
HET ZIEKBED. 25
hadden eenen aangenamen indruk van den dood gekregen ,
en zoo menigmaal zij in het vervolg aan den dood dach-
ten , kwam de heeldtenis van hunnen overledenen vriend
hen voor den geest«

DE BEGRAFENIS.
Twee dagen daarna werd het ligchaam van karel he-
graven. Alwin en theodoor gingen, van hunnen vader
vergezeld , zijne uitvaart zien.
Het was een zeer stille morgen , waarop geen hlaadjo
zich bewoog, waarop de dauw onbewegelijk op de teedere
halmen blonk , en alles in stille verwachting den opgang
der zon te gemoet zag.
Een aantal menschen was op het kerkhof bijeengekomen ^
verwachtende de lijkstaatsie. De meesten hadden den over-
ledenen gekend en roemden hem, vertellende eikanderen,
hoe gehoorzaam hij jegens zijne ouders, hoe goed hij jegens
al zijne huisgenooten, hoe leergierig en schrander hij ge-
weest -was. Menigeen schreide over zijnen dood, en be-
klaagde de kinderlooze ouders
Nu kwam de kist, Karels vader ging weenende ne-
vens dezelve.
Bij het graf opende men de kist. De doode scheen te
slapen ; zijn gelaat was gerust en opgeruimd. Geen trekje
kondigde smarten aan. In zijne gevouwene handen hield
B 5 hij