Boekgegevens
Titel: Alwin en Theodoor: of Geschenk van eenen vader aan zijne kinderen
Auteur: Jacobs, Christian Friedrich Wilhelm; Meurs, Jacobus van; Veelwaard, D.
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink & De Vries, 1822
Tweede verm. dr
Opmerking: Oorspr. titel: Allwin und Theodor
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1922 H 24
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204232
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm), Verhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Alwin en Theodoor: of Geschenk van eenen vader aan zijne kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
aa DE HEMEL-BOLLEN.
van vaste sterren, waarvan vele, als in klompen opéén
gehoopt, slechts als een dunne nevel verschijaeo. Hoe
onberekenbaar moet derhalve niet het aantal der planeten
zijn, die zich eeuw in eeuw uit, om deze zonnen
bewegen/'
»Onbesefbaar groot!" riepen beide de kinderen uit, en
hunne verbeelding verloor zich in dit ondoorgrondelijke.
Met starende blikken beschouwden zij nu steeds de sterren
en het uitspansel des Hemels werd nu voor hen geen
minder aantrekkelijk voorwerp dan de stille zee en de
echo der bergen.
HET ZIEKBED.
In de nabuurschap van de landwoning, die de vader
van alwin en theodoor bezat, woonde een braaf man,
die een eenig kind had, een knaapje van negen jaren» Dit
kwam somwijlen bij onze kinderen, wanneer zij zich met
hunne ouderen op het land bevonden, en zij beminden eik-
anderen wederkeerig met eene hartelijke genegenheid.
"Want alle drie waren zij welgeaarde kinderen, en zeldzaam
stoorde eenige twist de vrolijkheid hunner spelen.
Dit jongsken werd ziek. Eene slepende koorts verteerde
zijne krachten , en alle hulp der geneesheeren was vergeefs.
Dag aan dag nam met zijne ziekte zijne zwakte toe.
Meer dan eens had hij, gedurende zijne ziekte, naar zij-
ne