Boekgegevens
Titel: Alwin en Theodoor: of Geschenk van eenen vader aan zijne kinderen
Auteur: Jacobs, Christian Friedrich Wilhelm; Meurs, Jacobus van; Veelwaard, D.
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink & De Vries, 1822
Tweede verm. dr
Opmerking: Oorspr. titel: Allwin und Theodor
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1922 H 24
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204232
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm), Verhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Alwin en Theodoor: of Geschenk van eenen vader aan zijne kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
DE HEMEL-BOLLEN. at
»Het is u bekend/' sprak bij, »dat deze aarde een
groote bol is, wiens oppervlakte nit steenen, metalen,
water en aarde bestaat; doch wiens inwendige gesteldheid
wij niet kennen. Dc/e bol beweegt zich onafgebroken in
eenen grooten kring rondom de zon. Zijne zwaarte drijft
hem bestendig naar de zon , waarop hij zekerlijk zou ne-
derstorten , zoo hij niet door eene andere kracht onophou-
delijk van de zon terug gedreven wierd. Deze beide, te
zelfden tijde werkende, krachten veroorzaken, dat de aar-
de bestendig in eenen kring om de zon loopt, en zulks
wel met zulk eeue verbazende snelheid , dat zij in het
zestigste gedeelte van een uur eenen weg van tweehonderd
acht en tachtig uren gaans op hare baan aUegl,"
»Zoo verwonderenswaardig deze snelheid is, is nogtans
die, met welke de zon en de sterren hare stralen op ons
nederschieten, nog veel verbazender. De zon is zoo verre
van ons af, dat men, om Van hier tot haar eene brug te
slaan , den aardkloot negen duizendmaal aan één zou moe-
ten voegen. En echter vereischt een lichtslrnal van de
zon tot de aarde tot zijne reis niet meer dan acht minuten
trjds."
» rJat nog meer zegt: onder de zonnen , die gij hier bo-
ven u ziet, zijn vele op zoo groot eeuen afstand verwij-,
derd, dat derzelver lichtstralen, niettegenstaande lunnie
verbazende snelheid, echter verscheidene duizende jaren (*),
op himmen weg tot ons vertoeven zouden,
»Vermoedelijk is ieder van deze zonnen , even gelijk de
onze, van aardbollen omringd. Gij ziet het tallooze heer
va n
(*) Volgens nsflSCREL zijn er nevel-sterren, wier liclit ééa inillio^r,
negenhonderd en tienduizend jaren nooJig heeft, om on» te hereikro.
B 3