Boekgegevens
Titel: Alwin en Theodoor: of Geschenk van eenen vader aan zijne kinderen
Auteur: Jacobs, Christian Friedrich Wilhelm; Meurs, Jacobus van; Veelwaard, D.
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink & De Vries, 1822
Tweede verm. dr
Opmerking: Oorspr. titel: Allwin und Theodor
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1922 H 24
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204232
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm), Verhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Alwin en Theodoor: of Geschenk van eenen vader aan zijne kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
DE OORLOG. II
derclalencie zon, en de liefelijke geuren, die uit duizende
bloemen opstegen, hadden al de gemoederen vervrolijkt,
en iedereen zijne zorgen doen vergeten.
Allengskens trok de grootste hoop af. Maar nu liet zich
nit een naburig boschje, het zachte geluid van eene dwars-
fluit hooren, hetwelk van tijd tot tijd door een eenvoudig
en treffend gezang werd afgebroken. De meesten der ge-
nen, die zich noch in den hof bevonden, ijlden nieuws-
gierig derwaarts, en alwin en theodoor waren niet van
de laatsten. Daar vonden zij, op eene bank van zoden, een
knaapje zitten , hetwelk op de dwarsfluit blies, en bij ge-
regelde tusschenpoozen, zong.
Zijn lied was een lofzang op den vrede. Meer dan eens
herhaalde hij hetzelve; maar telkens, als hij het gezongen
had , kon hij zijne aandoeningen niet verbergen. Het lied
was van dezen inhoud:
Langs berg en langs dal trecJt de lieflijke vreé;
En zingt met verrukkende galmen;
De toon van den nachtegaal mengt zich daarmeé
Eq het vrolijk geblaat van het wollige veoj
Zijn voeten vertreden geen halmen.
Gerust strooit de zaaijer zijn zaad néér in de aard;
'tGedijdt, daar de vrede het koestert en spaart.
O zie t hoe vol vruchten de boomgaarden zijn!
Hoe buigen de takken ter aarde!
De kuipen ontvangen den schuimenden wijn.
Daar schuren cn tassen niet ruim genoeg zijn;
Het vee >\int in aantal en waarde.
Wie is het, die al dezen zegen bereidt?
De Trede, die kracht en die leven verspreidt.
De