Boekgegevens
Titel: Alwin en Theodoor: of Geschenk van eenen vader aan zijne kinderen
Auteur: Jacobs, Christian Friedrich Wilhelm; Meurs, Jacobus van; Veelwaard, D.
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink & De Vries, 1822
Tweede verm. dr
Opmerking: Oorspr. titel: Allwin und Theodor
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1922 H 24
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204232
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm), Verhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Alwin en Theodoor: of Geschenk van eenen vader aan zijne kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
DE STILLE AVONDSTOND, 9
lïJa, dat zou heerlijk zijn," was ALWlTïS antwoord, »in-
dien het altoos zulk schoon Weder ware; vooral als men
zich dan ook altijd in zulk eene fraaije landstreek bevond,"
«Eene fraaije landsti'eekherhaalde de vader, »boezemt
zekerlijk ons hart vrolijkheid en opgeruimdheid in; en de
beschouwing der scboone natuur is hetonschuldigtst genotjhet-
welk een welgesteld gemoed smaken kan. Dan niet altoos is de
hemel zoo helder, de lucht zoo slil en zacht. Men heeft
ook donkere regen- en stormachtige dagen, die ons hunne
somberlieid als het ware mededeelen. En nogtans kan men
ook bij het ongunstigst weder vergenoegd en gelukkig zijn.
» Wat is het, hetwelk dezen stillen en liefelijken avond
zoo aangenaam voor ons maakt, en ons zoo levendig naar
een duurzaam genot van zulke genoegens doet verlangen?
Wat anders, dan de gerustheid, eendragt en vrede, die wij
onder de velerlei verschijnselen der natuur zien heerschen?
Niet één gedeelte der schepping ligt met het andere over-
hoop, alles werkt met de grootste eenstemmigheid mede om
ons genoegen te vergrooten. Men zou de natuur, in dien
toestand, wel bij eene goedhartige moeder mogen vergelij-
ken, die, zonder gedruisch of omslag, slechts door vrolijk-
heid en liefde, hare kinderen blijde en gelukkig maakt."
»Zoo wij ons benaarstigen, mijne kinderen, om ook zoo
eensgezind en in vi'ede met ons zeiven te leven, zullen
wij een geluk genieten, grooter nog, dan hetwelk het gezigt
der schoone natuur ons thans verschaft. Maar wanneer iS
men het met zich zeiven eens? Wanneer heerscht er stille
vrede iu ons binnenste ? Dan alleen, als men het goede
doet, en het met lust doet; als men meester blijft over zij-
ne begeerten; als men, zonder èenige onwilligheid en on-
stuimiglieid, alles met eenen bedaarden en opgeruimden
geest vcrrigt." A 5 Go