Boekgegevens
Titel: Alwin en Theodoor: of Geschenk van eenen vader aan zijne kinderen
Auteur: Jacobs, Christian Friedrich Wilhelm; Meurs, Jacobus van; Veelwaard, D.
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink & De Vries, 1822
Tweede verm. dr
Opmerking: Oorspr. titel: Allwin und Theodor
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1922 H 24
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204232
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm), Verhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Alwin en Theodoor: of Geschenk van eenen vader aan zijne kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
I62 DE GEBROKEN WAGEN.
beste zijner voorgaande landgoederen weder te krijgen ,
daar dit in handen was van een braaf man , die groote
verpligting aan zijnen vader had, en die dit landgoed, als
den eigendom van zijnen weldoener, zorgvuldig bewaard had.
Nadat dit werk verrigt was, had hij zich met zijne vrouw,
de eenige dochter van dezen eerlijken man, naar Duitsch^
land begeven, om zijne nasporingen verder voort te zet-
ten, en hier slaagde hij eindelijk, om de wijkplaats te
ontdekken, die zijnen vader en Rosalia verborg.
Nadat het gezelschap in de vrolijkste stemming en hlijd-
ste verwachting eenen dag gereisd had, kw?*men zij eindelijk
met het ondergaan der zon in een dorp , dat nog vier uren
van het verblijf van den heer saint-LAMBERT lag. Hier
bragten zij een gedeelte van den nacht door met gesprek-
ken en het maken van plannen voor den volgenden mor-
gen, en zoodra de zon opging trokken zij naar het doel
hunner reize. Het grootste gedeelte van den weg werd in
nadenkende stilte afgelegd, maar toen zij , op eenen heuvel
gekomen zijnde, het roode dak van het huis van Saint-
lambert en de hooge boomen rondom hetzelve entwaar-
den, en de kinderen vrolijk uitriepen: d:tjlr, dddr is het!
djtär woont ROSALIA, toen viel de jonge man den heer O...
om den hals en allen omhelsden elkanderen met kloppende
harten en tranen in de oogen.
Allen verlieten thans den wagen , de heer O... ging met zijne
zoons vooruit om zijn onverwacht vrolijk verschijnsel voor te
bereiden. Zij gingen alle drie, gelijk de eerste reis naar het
huis en even zoo ging de deur open, eu rosalia kwam bij ben
in dezelfde kleeding. Toen zij de welbekende vrienden zag,
»rbreeuwde zij van vreugde en liep naar haren vader, die
jn den tuin bezig was. De wandelaars volgden haar, en
toen