Boekgegevens
Titel: Alwin en Theodoor: of Geschenk van eenen vader aan zijne kinderen
Auteur: Jacobs, Christian Friedrich Wilhelm; Meurs, Jacobus van; Veelwaard, D.
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink & De Vries, 1822
Tweede verm. dr
Opmerking: Oorspr. titel: Allwin und Theodor
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1922 H 24
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204232
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm), Verhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Alwin en Theodoor: of Geschenk van eenen vader aan zijne kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
T)E GEBROKEN WAGEN. 167
er nog veel bij, wat zij uit den mond van ROSALIA ver-
nonten hadden.
Eindelijk kwam de voerman met eenige Heden terug
die een ander rad bragten , en met welkers hulp de wagen
dra zoo ver hersteld werd, dat zij hunne reis konden
voortzetten. De twee beeren gingen te voet, en de jonge
vrouw en kinderen zaten op den wagen.
Onder weg vernam nu de heer O... dat eduard , nadat
hij van zijne moeder gescheiden was, naar de fransche
armee gebragt en in den eersten veldtogt gevangen en naar
Ilongarijen gevoerd was. Hier had hij gelegenheid gevonden
om met eenige jonge franschen, die gelijk hij tot den
dienst gedwongen waren, te ontvlugten. Na onderscheide-
ne avonturen en lang omzwerven, was hij eindelijk te
Petersburg gekomen , waar hij onder de emigranten eenige
vrienden van zijnen vader gevonden had, die vaderlijk voor
hem zorgden. Dan daar alle briefwisseling met Franlrijk
op het strengst verboden was, zoo kon hij zijnen vader noch
tijding zenden , noch hopeu eenig berigt van hem en de
zijnen te ontvangen. Hij had hierop dienst genomen bij de
Russen , had eenige veldtogten aan de grenzen van Perzie
bijgewoond, en was eindelijk, toen de rust in zijn vader-
land weder scheen hersteld to zijn, en de emigranten vrij-
heid kregen om weder te keeren, naar FranJcrijh terugge-
keerd , om zijne familie op te zoeken. Hier had hij den
doexl zijner geliefde moeder vernomen, en gehoord, welke
pogingen zijn vader had aaugewend, om hem op te spuren,
en hoe deze eindelijk in de overtuiging, dat zijn zoon
overleden was. Frankrijk had verlaten. ïerwyl hij uu
van zijnen kant alle moeite deed , om het verblijf van zijnen
vader en zuster te ontdekken, was het hem gelukt het
L i bc s-