Boekgegevens
Titel: Alwin en Theodoor: of Geschenk van eenen vader aan zijne kinderen
Auteur: Jacobs, Christian Friedrich Wilhelm; Meurs, Jacobus van; Veelwaard, D.
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink & De Vries, 1822
Tweede verm. dr
Opmerking: Oorspr. titel: Allwin und Theodor
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1922 H 24
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204232
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm), Verhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Alwin en Theodoor: of Geschenk van eenen vader aan zijne kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
i66 DE GEBROKEN WAGEN.
denken aan de vreugde van bosalia , over het dubbeld
geschenk , namelijk van een' beminden broeder en eene
lieve jergdige zuster. Hij riep zijne kinderen , die bezig
"waren met vlinders te vangen, en zonder hen vooraf
iets van zijne ontdekking bekend te maken, zeide hij tot
hen: beschouwt dezen heer eens naauwkeurig en zeg mij
dan, of gij in hem niet eenige gelijkenis vindt met eenen
onzer bekenden. Zij beschouwden hem eenige oogenblikken
en zeiden daarop: o ja, hij gelijkt volmaakt naar den
vader van rosalia, met dat onderscheid slechts dat hij
veel jonger is. Hij is zijn zoon, antwoordde de vader, —
Hoe? riepen de kinderen verwonderd j hoe? eduard! de
broeder van Rosalia !
Gij kent mijnen naam ? zeide de vreemdeling verwonderd.
tJwe kinderen kennen den naam mijner zuster? Gij kent
dus zeker ook mynen vader, wien ik zoek, — Het is
naauwelijks eenige dagen geleden, antwoordde de beer
O.,, toen ik in zijn huis op de gastvrijste wijze ben ont-
vangen eu den waardigsten man en de beminnelijkste
dochter heb leeren kennen.
Dc vreemdeling dit hoorende, sprong op, keerde zich
tot zijne vrouw, die, zich met haar kind bezig houdende,
weinig of niets van het gesprek verstaan had, en riep
uit: o SOFIE, deze heer kent mijnen vader en zuslerl deze
kinderen hebben mijnen cn haren naam genoemd! het
gelukkigst toeval heeft ons bij bekenden eu vrienden ge-
bragt — terwijl hij dit zeide omhelsde hij ben allen als
dronken van vreugde cn herhaalde steeds de woorden: hij
kent mijnen vader 1 hij heeft hem nog onlangs gezien.
De heer O... verhaalde nu alles wat hij van den ouden
heer SAlJiT-LAMBERT gehoord had, cn de kinderen voegden
er