Boekgegevens
Titel: Alwin en Theodoor: of Geschenk van eenen vader aan zijne kinderen
Auteur: Jacobs, Christian Friedrich Wilhelm; Meurs, Jacobus van; Veelwaard, D.
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink & De Vries, 1822
Tweede verm. dr
Opmerking: Oorspr. titel: Allwin und Theodor
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1922 H 24
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204232
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm), Verhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Alwin en Theodoor: of Geschenk van eenen vader aan zijne kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
T)E GEBROKEN WAGEN. 181
en dan vestigde zij hare schoone zwarte oogen op haren
man, en noodigde hem lagchend om deel te nemen aan
hare vreugde.
Beiden scheen het aangenaam, gezelschap gekregen te
hebben, en de man zette met opzet, zoo als men ligt be-
speuren kon, hot gesprek voort, om den heer O... te
nopen langer bij hen te vertoeven en deze was daartoe
zeer genegen. Vermoeid door den slapeloozen nacht be-
diende hij zich gaarne van de gelegenheid om uit te
rusten, in het gezelschap dezer beminnelijke menschen.
De stille moederlijke liefde der jonge vrouw, en het be-
kende, dat hij in het gelaat van den mau vond , nam bem
iu. Hij vernam dra dat de reizigers uit Franhrijl: kv^a-
men , om eenen bloedverwant te zoeken , die in dit gebergte
wonen moest.
In dezen oogenblik herinnerde hij zich de gedaante en
gelaatstrekken van den heer SAI^ T-LAMBERT, hij ont-
waakte als uit een'diepen slaap, en nu was het bekende,
dat hij in den jongen man had opgemerkt, voor hem op-
gehelderd.
Hij vraagde verder, en zonder zich nader te verklaren,
vernam hij eindelijk door zekere ontwijfelbare kenmer-
ken, dat de vreemdeling niemand anders zijn kon, dan
de, als dood beweende, zoon van SAINT-lambeRT.
Bij deze ontdekking werd zijn hart met de levendigste
vreugde vervuld. Hij vertegenwoordigde zich het geluk van
zijnen vriend, wanneer de vurigste wenscli van zijn hart
vervuld wierd , wanneer de beweende zoon als van den
hemel nederdaalde, het nieuwe leven dat nu voor heiu
beginnen, de vrolijke uitzigten, die hem weder geopend
zouden worden. Ook kon hij niet zonder aandoening
L i deu-