Boekgegevens
Titel: Alwin en Theodoor: of Geschenk van eenen vader aan zijne kinderen
Auteur: Jacobs, Christian Friedrich Wilhelm; Meurs, Jacobus van; Veelwaard, D.
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink & De Vries, 1822
Tweede verm. dr
Opmerking: Oorspr. titel: Allwin und Theodor
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1922 H 24
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204232
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm), Verhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Alwin en Theodoor: of Geschenk van eenen vader aan zijne kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
i6o HET AAm'TUUR.
Do man 5 die de beer O... verzocht had , behandelde
hem, als zijnen gast, zeer beleefd, en noodigde hem om
met zijne zonen bij een der vuren te gaan zitten, dat
kort bij de hut van den hoofdman brandde. Zij deden
dit en sloegen al wat er vcorviel naauwkeurig gade. Men
Avas ijverig bezig om den maaltijd te bereiden. Ganzen,
hoenders en een varken werden aan houten braadspitten
gebraden, en als er iets gaar was, werd het ook ver-
teerd. Brood was niet voorhanden , en messen waren in
dit gezelschap onbekende werktuigen.
Toen de maaltijd geëindigd was, begon de dans. Alles
wemelde eensklaps woest door elkander, bij de muzijk
van eene cither, viool cn blaasinstrumenten, die harder
klonken, dan welluidende toonen opleverden , maar even-»
wel het gezelschap in de beste luim bragten« De kin-
deren inzonderheid sprongen als uitgelatenen; de jongens
met lange loshangende haren, de meisjes met gevlochtene
Rtaarten, die op hare schouders op en neer sprongen;
dan eens dansten zij in eenen kring, dan eens paarswijze,
dan eens in enkele groepen, dan weder allen te zamen.
Hierbij maakten zij met hunne tongen en met twee klap-
perende houtjes, die zij tusschen de vingers hielden,
een verdoovend gedruisch. Nadat nu de dans op deze wij-
ze een' geruimen tijd geduurd had, sloten allen eenen rui-
men kring rondom de tent van den hóofdman, deze
kring werd gedurig naauwer, tot zij hem eindelijk onder
een luid gejuich op eene plank zetteden, die door vior
mannen gedragen Merd, Op dezen troon zittende, werd
hij rondom de vuren gedragen. De geheele troep volgdo
hem springende en juichende, en de koning van het feest
Eog zoo trotsch en gelukkig van zijue hoogte neder, al«>f