Boekgegevens
Titel: Alwin en Theodoor: of Geschenk van eenen vader aan zijne kinderen
Auteur: Jacobs, Christian Friedrich Wilhelm; Meurs, Jacobus van; Veelwaard, D.
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink & De Vries, 1822
Tweede verm. dr
Opmerking: Oorspr. titel: Allwin und Theodor
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1922 H 24
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204232
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm), Verhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Alwin en Theodoor: of Geschenk van eenen vader aan zijne kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
DE DOODSLAG. i5i
antwoordde , on wel een zeer groot. Nu liep zij naar
beneden en toen zij op den laatsten trap was, bezweek
zij cn viel ter aarde, meer dood, dan levend. De srme
kinderen dachten, dat bare moeder dood was, en huilden
en schreeuwden erbarmelijk. Ik hielp haar weder op , en
in dit oogenblik bragt men haren dooden man in huis«
Ik kan u niet beschrijven, welk een tooneel ik hier zag.
Ik ben soldaat, geweest en heb veel ellende gezien, maar
toen de arme vrouw zoo jammerlijk schreide, om een
man , die haar zoo veel verdriet veroorzaakt cn van al
haar goed beroofd had, toen kwamen mij de tranen in
de oogen en ik moest heen gaan."
«Ilct is ook waar," zeide een ander, «dat M1APTE5
zijne vrouw zeer lief had , eer bij zich aan den drank
overgaf"
«Ach hij had ook dan nog dikwijls berouw over zijii
wangedrag,'^ voegde er een derde bij , «als hij weder nüch-
teren was, eu dan beloofde hij zijne vrouw zich iu het
vervolg beter te zullen gedragen en verzocht haar om
vergeving. Maar, helaas! het duurde niet lang of hij
zat weder in de kroeg bij den jenever en dobbelsteenen.
01 de drank heeft reeds menig een in het verderf gestort."
Zoo als iedere ondeugd, zeide de heer O... zacht lot
zijne kinderen. Hoewel niet iedere zonde , op eene zoo
zigthare wijze , de uiterlijke welvaart verwoest, zoo
verwoest die toch zeker den vrede des harten en stort
den mensch in een' zedelijken dood, die de vreesse-
lijkste zelfsmoord is. Wacht u dus voor den eersten stap
op den weg der ondeugd. De zondp vertoont zich meestal
i n een e aanvallige geda ante, en als w ij baar in h a re
wave gestalte leeren kennen , hebben wij mog^^lijk reeds
K ^ het