Boekgegevens
Titel: Alwin en Theodoor: of Geschenk van eenen vader aan zijne kinderen
Auteur: Jacobs, Christian Friedrich Wilhelm; Meurs, Jacobus van; Veelwaard, D.
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink & De Vries, 1822
Tweede verm. dr
Opmerking: Oorspr. titel: Allwin und Theodor
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1922 H 24
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204232
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm), Verhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Alwin en Theodoor: of Geschenk van eenen vader aan zijne kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
DE DOODSLAG.
het huis. Het grootste getleelte zijner bezittingen kwam
in den zak van den listigen schurk , aan wien liij meer-
der verknocht werd , naarmate hij verwilderde. Toen
echter eindelijk alles verteerd en maarten genoodzaakt
was zijn ouderlijk huis te verlaten, toen verdween ook
de schelm en liet zich niet weder zien!
Thans gingen hem nu zekerlijk wel de oogen open,
maar het was te Iaat. Hij vervloekte den ellendigen,
die hem verleid had, maar scheen zich niet meer t e
kunnen verbeteren. Met moeite verdiende hij zijn nood-
druftig onderhoud door daghuur. Zijne brave vrouw
werkte dag en nacht , gelijk ook zijne beide kinderen;
maar maarten verdronk en verspeelde dikwijls in eeneu
avond , wat zij de geheele week met de grootste inspan-
ning verdiend liadden. Daarenboven werd hij gestadig
twistzieker en onhandelbaarder. En als hij dan dronken te
huis kwam, en zijne vrouw weende en hem om Gods
wil bad zijne leefwijze te veranderen, dan sloeg hij
haar en de arme kinderen op eene erbarmelijke wijze.
Zoo kwam hij heden dronken in de herberg , en dronk
daar nog steeds meer, en zocht met alle aanwezenden
twist f tot eindelijk de meeste gasten weggegaan waren,
uitgenomen de ongelukkige JaKOB , die geheel stil in
eenen hoek zat. Maarten was boos op dezen man, dewijl
hij eenige zijner schoonste landerijen gekocht had en nooit
jnet hem had willen zuipen en dobbelen. Nu hij dus
thans bijna alloen met hem was, begon hij hem op aller-
lei wijze te honen en te sarren, en toen jakob heen
wilde gaan, hield hij hem legen, en wilde hem nood-
zaken met hem om de akkers te dobbelen. Hierover kwam
het dra tot scheldwooiden eu dadelijkheden. Maartin
K 3 viel