Boekgegevens
Titel: Alwin en Theodoor: of Geschenk van eenen vader aan zijne kinderen
Auteur: Jacobs, Christian Friedrich Wilhelm; Meurs, Jacobus van; Veelwaard, D.
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink & De Vries, 1822
Tweede verm. dr
Opmerking: Oorspr. titel: Allwin und Theodor
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1922 H 24
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204232
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm), Verhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Alwin en Theodoor: of Geschenk van eenen vader aan zijne kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
DE DOODStÄ'1. 14?
de lederen broek alom met bloed bezoedeld. Zijne liandea
hingen aan de zijden der berrie. Het bloed kwam van onder
den doek te voorschijn. Het getal der nieuwsgierigen nam
elk oogenblik toe, schrik was op elks gelaat te lezen ,
men hoorde alom uitroepingen en /ag teekenen van af-
grijzen. Een dtir omstanders ligtte den doek op, en men
zag eene groote gjipende wonde in het voorhoofd. Do
helft van het bleeke gezigt was met bloed bemorst; do
haren hingen woest over hetzelve en bedekten half de
stijve oogen. Voor het overige echter was de gedaante
van den ongelukkigen sterk cn -welgemaakl. Men kou op
het gelaat van allen ontsteltenis en medelijden lezen.
Een gedeelte vergezelde het ligchaam, dat over de
weide naar zijne woning gedragen werd j de overige liepen
naar de herberg, waar men den doodslager gevangen
hield. Deze ongelukkige was een inwoner vau het dorp ,
en elk die zijnen naam hoorde, verwonderde zich hoe deze
tot zulk eene daad, tot zulk een ongeluk gekomen was.
Toen onze reizigers bij de herberg kwamen, M'erd hij
juist nit het huis gebragt, door gewapende boeren om-
ringd. Zijn gezigt was zoo bleek als de dood j zijne ar-
men hingen slap bij zijn lijf; zijne oogen waren ter aarde
geslagen; hij kon naauwelijks gaan. Zijn rok was op
verscheidene phiatscn gescheurd. Voor het overige was
zijne klecding zindelijk, en zijne wezenstrekken niet
ongevallig en eerlijk.
Dewijl onze reizigers in dit dorp overnachteden, aoo
vermtmen zij alle omstandiglieden , die bij dezen doodslag
waren voorgevallen , uit den mond van een oud man y
omtrent met de volgende woorden :
«De man, die heden op zulk eene beklagelijke wi)«e
K 3 zijn