Boekgegevens
Titel: Alwin en Theodoor: of Geschenk van eenen vader aan zijne kinderen
Auteur: Jacobs, Christian Friedrich Wilhelm; Meurs, Jacobus van; Veelwaard, D.
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink & De Vries, 1822
Tweede verm. dr
Opmerking: Oorspr. titel: Allwin und Theodor
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1922 H 24
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204232
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm), Verhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Alwin en Theodoor: of Geschenk van eenen vader aan zijne kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
D£ GROT, 145
ê
dom van EOSALIA voor nieuwe gruwelen en gevaren tö
beveiligen, mijn ongelukkig vaderland te verlaten. Mijno
beste en oudste vrienden waren het olFer dezer omwen-
teling geworden ; al mijne goederen w.iron verbeurd
verklaard, ik hield slechts een klein gedeelte van mijn
vermogén over, dat ik in de handen van eenige regt-
schapen menschen gelaten had. Bit haalde ik thans op,
om daarmede eene regt veilige wijkplaats aan gene zijde
van den Rijn te zoeken.
Mijn oude trouwe LA FRATfCE, die door het ongeluk
nog meer aan mij gehecht was, vergezelde mij. Ook in
Vuitschland zetlede ik mijn onderzoek naar mijnen Zooh
onafgebroken voort, doch vruchteloos Eindelijk kwam ik
in dit stille dal, en kocht deze mijne kleiïle bezitting
van een jong edelman, die onlangs zijnen vader begraveri
had , en thans naar Parijs wilde gaan , om zichj voor dè
treurige eenzaamheid van het landleven, door de luid-
ruchtige vermaken der groote stadj schadeloos te stelleUi
Hier eindigde saist-Lambert zijn verha^il. De heer
O... drukte zijne hand, verzocht om zijne vriendschap,
en zeide: ik hoop u meermalen te zien. Slechts niet
deze hoop kan ik van u scheiden. Zend mij nu eti dart
©enig berigt vau u en uwe lieve dochter. Dit zal mij de
verwijdering van u dragelijker maken.
k de