Boekgegevens
Titel: Alwin en Theodoor: of Geschenk van eenen vader aan zijne kinderen
Auteur: Jacobs, Christian Friedrich Wilhelm; Meurs, Jacobus van; Veelwaard, D.
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink & De Vries, 1822
Tweede verm. dr
Opmerking: Oorspr. titel: Allwin und Theodor
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1922 H 24
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204232
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm), Verhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Alwin en Theodoor: of Geschenk van eenen vader aan zijne kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
,4}
DE GROT
bevende stem. Hierop stond bi) op en ging met rassctid
schreden dieper in de grot. Alle toehoorders waren zeer
aangedaan. Rosalia verborg haar gezigt in haren zak-
doek, weende en snikte.
3Va eene poos kwam hij terng en zeide: vergeef mij j
de levendige herinnering aan mijn smartelijk verlies had
mij te diep getroffen. Ik moest mij eerst herstellen. Aan
het altaar, dat ik in deze geheimvolle stille aan de
gedachtenis van mijne nu zalige vriendin , gewijd heb,
heb ik troost en sterkte voor mijn hart gezocht cn ge-
vonden.
Ik heb nog slechts weinig bij mijn verhaal te Voegen.
Na denvdood mijner onvergetelijke vrouw was mijne
hoofdbezigheid onderzoek te doen naar het verblijf van
mijnen zoon. Reeds op weg naar Parijs had men hem van
zijne moeder gescheiden ; al Wat ik verder ontdekken kon,
bestond in het waarschijnlijk vermoeden, dat hij naar de
armee gezonden was. De verwarring, die toen in alle
openlijke aangelegenheden heerschte maakte mijne ver-
dere nasporingen vruchteloos. Ik moet gelooven dat hij
een ongelukkig offer van de vreesselijkste aller oorlogen
geworden is,
In dit tijdstip barsteden nieuwe stormen in mgn ge-
schokt vaderland los. Eene zwakke, en uit zwakheid
dikwijls tirannieke regering scheen de regeringloosheid te
vereeuwigen: de vrijheid der burgers en hun eigendom
werd op nieuws aan de willekeur ter prooi gegeven , en
het was maar al te waarschijnlijk, dat de zedeloosheid,
die zich gedurende de omwenteling op eene vreesselijke
■wijze ontwikkeld had, den Franschen grond nog langer
zou bezoedelen. Ik besloot dus, om den teederen ouder-
dom