Boekgegevens
Titel: Alwin en Theodoor: of Geschenk van eenen vader aan zijne kinderen
Auteur: Jacobs, Christian Friedrich Wilhelm; Meurs, Jacobus van; Veelwaard, D.
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink & De Vries, 1822
Tweede verm. dr
Opmerking: Oorspr. titel: Allwin und Theodor
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1922 H 24
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204232
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm), Verhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Alwin en Theodoor: of Geschenk van eenen vader aan zijne kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
DE TROUWE DIENAAR.
dorps was, die iMijne wonde j zoo goed hij kou, bezorgd
had."
«Ik vraagde naar mijne mevrouw en haren zoon. Niemand
wist iets. Al wat ik met moeite vernemen kon, was,
dat de soldaten met hare gevangenen op den weg naar
Parijs gezien waren."
« Ik verlangde thans niets vuriger, dan ook naar Parijs
te gaan, maar ik was zoo zwak, dat ik naauwelijks
staan kon. Eindelijk zegepraalde toch mijne goede na-
tuur. Ik liet nu makcelline bij hare oude moeder, nam
afscheid van mijnen eerlijken barbier, en haastte mij , zoo
veel ik kon, om die plaats te bereiken, waar ik mijnen
heer en zijn familie hoopte te vinden."
«2oodra ik in Parijs kwam, begon ik mijn onderzoek,
maar ik ondervond dra, dat dit, in de bedenkelijke om«
standigheden , die toen plaats hadden, veel moeijelijker
was, dan ik mij verbeeld had. Bovendien had ieder te
veel met zich zeiven te doen om aan vreemde zorgen
deel te nemen, en ik zou mogelijk lang te vergeefs ge-
zocht hebben, indien het Gode niet behaagd had mijnen
heer zoo onverhoopt te verlossen , en mij hem zoo geluk-
kig op straat te doen ontmoeten."
Toen la frakce dus ver in zijn verhaal gevorderd
was , zweeg hij , en zijn heer nam uu weder liet woord
zeggende: «gij hebt tot liierloe naar het verhaal mijner
wederwaardigheden en lijden met eene oplettendheid ge-
luisterd, die mijne levendige dankzegging eischt. Maar
het is reeds laat. Gij en uwe kinderen hebben rust noodig.
Slaapt dos wel, en schenkt mij nog, als het uw tijd en
bezigheden toelaten, den volgenden dag."
Pe heer O.... drukte_ de hand van zijnen beleefden
gast-