Boekgegevens
Titel: Alwin en Theodoor: of Geschenk van eenen vader aan zijne kinderen
Auteur: Jacobs, Christian Friedrich Wilhelm; Meurs, Jacobus van; Veelwaard, D.
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink & De Vries, 1822
Tweede verm. dr
Opmerking: Oorspr. titel: Allwin und Theodor
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1922 H 24
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204232
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm), Verhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Alwin en Theodoor: of Geschenk van eenen vader aan zijne kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
DE TROUWE DIEx\AAR.
i33
gon. Onze mevrouw liad den nacht gekleed op een' leu-
ningstoel doorgebragtj de jonge heer zat bij mijn bed; it
was een oogenblik ingeslapen, toen ik wakker werd door
een lievig kloppen op de deur. Wij schrikten allen:
eduard zag uit het raam. Opent de deur, iu den naam
der wet, riep eene stem van beneden. Het zijn gardes,
zeide eduard, ik wil hooreu, wat zij willen, en ging
naar beneden."
«Eer echter de jonge heer nog beneden komen kon,
hoorden wij dat de deur reeds opengebroken was, en ver-
namen een verward gedrnisch van verscheidene stemmen ,
die hoe langer hoe liarder schreeuwden en onderscheidden
duidelijk de stem van eduard. «Ach, zij vermoorden
mijnen zoon !" riep mevrouw, en vloog naar beneden. Ik
wilde haar volgen, maar üc kon niet, zoo krachteloos
was ik, door het menigvuldig verlies van bloed."
«Thans stormde het rot naar boven, het bestond uit
acht man j en onder hen ontdekte ik den roover, met wien
ik den vorigen avond geworteld had. Aan het spits
stond een ambtenaar der municipaliteit, die zeide: «Ik
kom in naam der wet om u gevangen te nemen. Men
weet," ging hij voort, zich tot mevrouw wendende,
«dat uw man, na een lang verkeer met de vijanden der
repi.bliek , het land verlaten heeft om de wapenen tegen
zijn vaderland te voeren. Uw zoon heeft zich aan de
conscriptie onttrokken , cn toen hem gisteren in naam
der wet bevolen werd on» zijnen pligt te betrachten , hebt
gij lieden die brave mannen overvallen , die hem dat
ernstig en eerlijk onder het oog brrgten, cn hen gewa-
penderhand verdreven. Deze opeengestapelde misdaden
roepen om wraak. Burger soldaten, doet uwen pligt."
I 3 Op