Boekgegevens
Titel: Alwin en Theodoor: of Geschenk van eenen vader aan zijne kinderen
Auteur: Jacobs, Christian Friedrich Wilhelm; Meurs, Jacobus van; Veelwaard, D.
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink & De Vries, 1822
Tweede verm. dr
Opmerking: Oorspr. titel: Allwin und Theodor
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1922 H 24
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204232
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm), Verhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Alwin en Theodoor: of Geschenk van eenen vader aan zijne kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
DE TROUWE DIENAAR. i3i
<r Toen nii de bezigheden verrigt waren , die dit geval
mcdjbragt, vestigden onze gedachten weder geheel
op u, en haakten te vuriger naar uwe terugkomst. Da-
gelijks bezochten wij den "weg, langs welken gij komen
moest, en wachteden tot het duister werd, maar moesten
steeds alleen terugkeeren, In het begin verdroeg uwe
eclitgenoote deze teleurstelling zeer standvastig, zij zeide,
dat gij , om het kind niet te zeer te vermoeijen , slechts
langzaam reizen zoudt. Dra bespeurden wij echter , dat zij
meer moed veinsde , dan zij wezenlijk bezat. Zoo verlie-
pen veertien dagen, eu daar wij geheel geene lijding van
n kregen, zoo werden wij allen moedeloos, en bange
bekommernis verving de plaats onzer vorige vreugde."
«Er verliepen twintig dagen en er kwamen nog geene
brieven , hoewel mevrouw bijna iederen postdag geschre-
ven had. Het scheen te vergeefs langer te wachten. Ik
stelde dus aan mevrouw voor mij naar Parijs te zenden
om berigten in te winnen, en u, als gij ziek waart, op
te passen. Eduard -wilde ook medegaan, maar hiertoe
wilde zijne moeder hare toestemming niet geven,"
«Ik zou den volgenden dag vertrekken, maar vooraf
ging ik nog eens naar het stadje om te vernemen of er
ook brieven van Parijs gekomen waren. Eduard ver-
gezelde mij. Wij keerden echter zonder tijding terug.
Het was reeds laat geworden , toen wij bij onze woning
kwamen. Met verwondering zagen wij in huis meer licht
dan wij gewoon waren , en toen wij binnen traden hoorden
wij een verward gedruisch, luide dreigende mans stemmen
en het gejammer van vrouwen. Wij vermoededen wat er
gaande was. De vijftienjarige eduard vloog de trappen
op, ik volgde hem , en nu vonden wij mevrouw ter aarde
I a ge-