Boekgegevens
Titel: Alwin en Theodoor: of Geschenk van eenen vader aan zijne kinderen
Auteur: Jacobs, Christian Friedrich Wilhelm; Meurs, Jacobus van; Veelwaard, D.
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink & De Vries, 1822
Tweede verm. dr
Opmerking: Oorspr. titel: Allwin und Theodor
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1922 H 24
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204232
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm), Verhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Alwin en Theodoor: of Geschenk van eenen vader aan zijne kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
i36
DE TROUWE DIENAAR.
La france zeide: «mijn Tieer, gij bewijst mij le veel
eer. Maar daar het u te veel zou kosten deze ongelukkige
gebeurtenis te verhalen, zoo veil ik zien of ik aan uw
bevel voldoen kan."
«Toen uwe beminde uwen laatsten brief ontvangen had,
die beriglte , dat het lieve kind weder hersteld was en dat
gij gereed stondt om Parijs te verlaten, was zij als dronken
van vreugde. Het geheele huis geraakte in eene vrolijke
beweging. Wij telden de uren, die nog tot u^e komst
verloopen konden, en ieder was bedacht om u een bewijs
•van zijne vreugde over het gelukkig slagen uwer reis te
geven. Eduard liet jng eene menigte schriften en eenige
schoone teekeniugen zien, die hij gedurende uwe afwezig-
hrid uitgewerkt had. De tuinman was voornemens de
prieelen met bloemen te versierennen ik maakte een klein
vuurwerk en illuminatie gereed, waarin uw naam en die
uwer' beminde dochter in verschillende kleuren prijken
zouden."
«Acht dagen waren verloopen, onze toebereidselen waren
klaar, en wij brandeden van ongeduld om u te zien. In
dezen tijd stierf de oude mevrouw, de moeder uwer gade,
dit was de eerste staring onzer vreugde. Uwe beminde
was zeer bedroefd, en dit sterfgeval, schoon lang voorzien,
scheen haar toe, daar het juist te dezen tijde gebeur-
de , een kwaad voorteeken te zijn van een nog grooter
onheil."
« Toen