Boekgegevens
Titel: Alwin en Theodoor: of Geschenk van eenen vader aan zijne kinderen
Auteur: Jacobs, Christian Friedrich Wilhelm; Meurs, Jacobus van; Veelwaard, D.
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink & De Vries, 1822
Tweede verm. dr
Opmerking: Oorspr. titel: Allwin und Theodor
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1922 H 24
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204232
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm), Verhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Alwin en Theodoor: of Geschenk van eenen vader aan zijne kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
EAMP OP RAMP 129
öogenblik in mijnen boezem ontwaakten. Ik viel hera, hij
mij om den halt»; zijne tranen vloeiden. — Hoe vaart mij-
ne vrouw, mijn zoou? — Ach, mijn heer! .zeide hij snik-
kend...« Hij kon niets meer zeggen.
«Gij zijt een bode des doods," riep ik onstuimig
uit, «zij ziju vermoord.... 6 mijue hortense, o mijn
eduard !"
«Niet vermoord, maar vermist."
Ik -was als van den donder getroffen ; mijne tong was
verstijfd, mijne knien sidderden, ik zou ter aarde geval-
len zijn, indien LA FRASCE mij niet ondersteund en in
een naburig huis gebragt had , waar ik met behulp der
medelijdende bewoners weder zoo veel kracht kreeg j
dat ik zijn schrikkelijk berigt kon hooren, waarnaar ik evea
ïoo zeer verlangde , als ik daarover beefde.
Maar vergun mij , dat ik hier een ander laat verhalen,
Wijne ziel is bij de herinnering dezer schrikkelijke gebeur-
tenissen heviger aangedaan geworden , dan ik verwacht
had, en ik voel dat het mij zwaar, zoo niet onmogelijk
vallen zou, het nog overige gedeelte mijner geschiedenis tö
verhalen.
Hierop wendde hij zich tot la frakge , en zeide ; « la
france , wees zoo goed om dezen heer te verhalen, wat
gij mij, bij uwe komst te Parijs^ berigt hebt."
DE