Boekgegevens
Titel: Alwin en Theodoor: of Geschenk van eenen vader aan zijne kinderen
Auteur: Jacobs, Christian Friedrich Wilhelm; Meurs, Jacobus van; Veelwaard, D.
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink & De Vries, 1822
Tweede verm. dr
Opmerking: Oorspr. titel: Allwin und Theodor
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1922 H 24
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204232
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm), Verhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Alwin en Theodoor: of Geschenk van eenen vader aan zijne kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
RAMP OP RAMP.
lai
Vartjs^ als geestelijken, gevangen genomen, en door een
woedend rot van bloeddorstige moordenaars gedood.
Dit vreesselijk berigl verpletterde mij bijna. Ik bad
fllle krachten noodig, om m^j te vermannen, dit gelukte
mij echter allengs, vooral verzachtte ROSALIa's spoedige en
zigthare beterschap de smart van mijn gewond hart. Ik
verliet haar sleehts zelden. Hare vrolijkheid keerde terug,
naar mate hare ziekte zwichtte, en zij was mijn troost en
blijdschap , terwijl ik buitens liuis niebï anders dan voor-
werpen van afschuw zag. Parijs^ voorheen de zetel van
genoegen eu smaak, was thans het tooneel, waarop een
teugelloos en wreed rot hunne afzigtelijke rol speelde, en
door gedaante, kleeding, gedrag en taal den geest der
regering en hunne eigene laagheid vertoonde. Een groot
gedeelte van de beste bewoners der stad , en onder deze de
meeslen mijner vrienden en bekenden, waren deze out-
eerde plaats ontvlngt , ve^e anderen waren vermoord, allo
reglschapenen sidderden. Den godsdienst bij te wonen , do
pligten der menschheid te beoefenen, ja de welvoegelijV-
heid in woorden en daden in acht te nemen. Werd als
eene strafwaardige misdaad beschouwd.
Dagelijks stroomden de schavoyen van bloed, waar de
misdadigers regters waren eu de onschuldigen stierven.
Geheele famllien , mannen , vrouwen en kinderen werden
op eens uitgeroeid, en terwijl de hoofden der edelste en
deugdzaamste menschen onder het slagtmes violen , danste
en juichte het ontaarde volk onder den klank eener wilde
muzijk, onder en naast het schavot.
Rosalia's herstel nam zoo spoedig toe, dat ik na ver-
loop van eene maand aan het terugkeeren in mijne een-
zaamheid denken kon. Reeds was de dag van m.ijn ver-
H 5 Irek