Boekgegevens
Titel: Alwin en Theodoor: of Geschenk van eenen vader aan zijne kinderen
Auteur: Jacobs, Christian Friedrich Wilhelm; Meurs, Jacobus van; Veelwaard, D.
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink & De Vries, 1822
Tweede verm. dr
Opmerking: Oorspr. titel: Allwin und Theodor
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1922 H 24
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204232
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm), Verhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Alwin en Theodoor: of Geschenk van eenen vader aan zijne kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
113 DE UITGEWEKENEN.

roekeloosheid en roofzucht trad. Scharen van roovers trok-
ken door het land, en pleegden allerlei soort van gruwelen
in den naam der -wet. Zij drongen ook door tot on»
vreedzaam oord.
Een dezer rotten bedreigde mijn hui«, maar de inwo-
ners van mijn dorp, die mij beminden, valteden de wape-
nen op, omringden cn verdedigden mijne woning. De
roovers werden teruggeslagen, maar de golven der Loire
■werden geverwd met het bloed mijner dappere verdedigers.
Ik werd in het gevecht gekwetst, en mijne arme vrouw
stierf bij hare kinderen bijna van angst.
Ik zag thans, dat wij hier niet langer veilig waren.
Ik stelde mij , mijne familie en de brave inwoners van
mijn dorp, door een langer vertoeven in deze streken,
aan de grootste gevaren bloot. Dezelfde tooneeleu konden
vernieuwd worden en ons leven stond op het spel. Wij
verlieten dus dit bekoorlijk verblijf, en bevochtigden met
onze tranen de plaatsen, die zoolang getuigen van ons
stil geluk geweest waren. Wij hebben dit oord niet
wedergezien, en het verlaten van hetzelve was het be-
gin van het grooter ongeluk en smartelijkere scheiding,
die ons naderliand troffen.
Het gebergte van Auuergne was onze tocvlugt. In een
stil dal, dat veel overeenkomst met datgeen had, hetwelk
ik thans bewooii, in de nabijheid van een klein dorp,
vond ik eene gemakkelijke en vreedzame woning. Vrees-
selijke rotsen verdedigden den toegang tot deze bekoorlijke
wijkplaats, die de storm der omwenteling nog niet bereikt
had. Ik was onbekend in deze landstreek, en verborg
mijne afkomst, die in het geheele rijk een voorwerp der
wreedste vervolgingen geworden was.
H 3 Slechtg