Boekgegevens
Titel: Alwin en Theodoor: of Geschenk van eenen vader aan zijne kinderen
Auteur: Jacobs, Christian Friedrich Wilhelm; Meurs, Jacobus van; Veelwaard, D.
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink & De Vries, 1822
Tweede verm. dr
Opmerking: Oorspr. titel: Allwin und Theodor
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1922 H 24
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204232
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm), Verhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Alwin en Theodoor: of Geschenk van eenen vader aan zijne kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
tt6
DE riTGEVSTKENEN.
roet ran een' zacht opgaanden heuvel, en was met fraaije
tuinen omringd, die door een' zacht kabbelenden stroom
bespoeld werden. Het uitzigt was bekoorlijk en zeer af-
^visselend, en zoo was ook het leren, dnt ik in mijn huis
leidde. Hortense had mij twee kinderen geschonken , eenen
zoon en dit meisje, dat de hemel alleen uit de schip-
breuk van mijn geluk gered heeft. De koestering en zorg
dezer beminde kinderen hield haar het grootste gedeelte
van den dag bezig. Dikwijls vergezelde zij mij in mijne
landelijke bezigheden , en deelde met mij in de zorg van
het opzigt. De avond was aan het lezen en gezelschap-
pelyk verkeer gewijd. Twee mijner oudste en beste vrien-
den , die dezelfde neigingen als ik koesterden, woonden op
een' kleinen afst.-ind van ons. Wij bezochten eikanderen
dikwijls, en scmtijtls werd onze vrolijke cirkel vergroot
CB Lezield door verder afgelegene bekenden. Mijn jonge-
re broeder, die zich aan de kerk en de wetenschappen ge-
wijd had, bragt een groot gedeelte van het jaar bij niij
op het land door, waar hij eene uitgezochte boekverzame-
ling had anngeh'gd, en zijn' ledigen tijd tusschen de studiën
en de beschaving mijner kinderen verdeelde.
Op deze wijze waren er bijna tien jaren onder het vro-
lijkst genot verloopen, dat door de kleine tegenheden des
Sagelijkschen levens meer verhoogd, dan gestoord was, toen
de burgerlijke onlusten losbarsteden, die geheel Europa
met angst en schrik vervuld hebben. Gij weet , hoe spoe-
dig de troostrijke uitzigten op eene gelukkige wedergeboorte
van het Fransche volk , en op de oprigting van een onbe-
wegelijk rijk, waarin alleen de wet, orde en regtvaardig-
heid heerschen zou, verdwenen, en hoe in de plaats van
het beloofd hartverheffend geluk een monster van geweld,
roe-