Boekgegevens
Titel: Alwin en Theodoor: of Geschenk van eenen vader aan zijne kinderen
Auteur: Jacobs, Christian Friedrich Wilhelm; Meurs, Jacobus van; Veelwaard, D.
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink & De Vries, 1822
Tweede verm. dr
Opmerking: Oorspr. titel: Allwin und Theodor
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1922 H 24
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204232
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm), Verhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Alwin en Theodoor: of Geschenk van eenen vader aan zijne kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
DE tlITGEWEKENEN.
ti5
verhaal mij de geschiedenis van nw ongeluk. Eene smart,
die men uitstort, en in wclwillemle gemoederen nederlegt,
verliest haren prikkel.
Ik v-il aan uw verzoek en aan de aansporing van mijn
eigen hart voldoen, zeide de vreemdeling, en u de geschie-
denis van mijn lijden en onheilen verhalen. Dit verhaal»
zal tevens mijne tegenwoordige leefwijze verdedigen, het
zal u doen zien, dat ik de wereld niet uit eene dwaze
menschenhaat ontvUigt ben.
Ik hen in Frankrijk geboren, mijne moeder was eena
'Duitsche vrouw , mijn vader een Franschman. Nadat ^ik
mijne studiën geëindigd had, werd ik soldaat en klom tot
den rang van Overste op. Toen ik echter, door den
dood van mijnen vader, in het bezit van eenige goederen
geraakte, die een bijzonder en onmiddellijk opzigt noodig
hadden, nam ik mijn afscheid, verliet de stad en trok op
mijne landgoederen, waar ik mij aan de nuttige bezighëid
van deu landbouw wijdde. Ik smaakte hier het grootste
genoegen. Ik was eenige jaren voor mijn vertrek uit Pa-
rijs getrouwd. Mijne ^0RTE^'SE was op het land opgè-
voed, en het gcdruiscli en de glans der groote wereld
was niet in staat geweest haar ontrouw te doen worden
aan de vrome en onschuldige neigingen harer jeugd. Ook
in de hoofdstad gaf zij de voorkeur aan de eenzaamheid
en de verkeering met weinigen boven de luidruchtige ver-
maken, en het berigt, dat wij Parijs zouden verlaten,
om aan den lugchenden oever der Loire ^ in den tuin van
Frankrijk ^ te wonen, maakte haar zoo gelukkig, dat zij
het oogenblik der uitvoering van dit plan naauwelijks kon
afwacliten.
Het landhuis, dat ik doorgaans bewoonde, lag aan dert
H a voet