Boekgegevens
Titel: Alwin en Theodoor: of Geschenk van eenen vader aan zijne kinderen
Auteur: Jacobs, Christian Friedrich Wilhelm; Meurs, Jacobus van; Veelwaard, D.
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink & De Vries, 1822
Tweede verm. dr
Opmerking: Oorspr. titel: Allwin und Theodor
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1922 H 24
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204232
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm), Verhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Alwin en Theodoor: of Geschenk van eenen vader aan zijne kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
113 DE UITGEWEKENEN.
Het meisje verzoclit hen hinncn te komen met de ver-
zekering dat hun wensch zou vervuld worden.
Het gezigt en gedrag van dit kind verraste hen. Zij
seleen niet meer dan veertien jaren oud te zijn. Hare leest
was teeder en rank, en werd nog verhoogd door een een-
voudig maar met smaak gemaakt bruin kleed. Haar hals
was bloot, en om haar rond aardig kopje zwierden blonde
krullende lokken. Eene bekoorlijke vriendelijkheid zweefde
op hire lippen als zij sprak, maar hare groote blaauwe
oogen waren ernstig en stil.
Zij ^aden binnen, dra verscheen het meisje meteenen scho-
tel aartbezien , en vraagde of zij verkozen deze hier of on-
der de schaduw der hoornen te gebruiken? en toen zij dit
laatste tozen, bragt zij melk en brood en het noodige
gereedschap, en verwijderde zich toen om haren vader te
roepen.
Deze vencheen dan ook spoedig, de heer O... ging hem
tp gemoet er. verzocht om verschooning voor de vrijheid ,
die hij genomen had. Gij zijt welkom, antwoordde hij,
het gebeurt niet dikwijls, dat vreemdelingen ons bezoeken ,
gij zult niet veel bij ons vinden , maar hetgeen wij hebben
is tot uwen dienst.
De toen en uitspraak van dezen man verraadde eene vreem-
de afkomst. Zijne houding was mannelijk en edel, zijne
kleur bruinachtig. Hij scheen nog geene vijftig jaren oud
te zijn, maar zijn haar was echter reeds grijs.
Na een algemeen gesprek over het weder en het oord ,
zeide de heer O... vergeef mijne vrijmoedigheid, maar ik
wenschte te weten, of gij altoos hier gewoond hebt, en of
het beminnelijk kind, dat ons zoo vriendel^k ontvangen
heeft, uw eenigst gezelschap is?
Voeg