Boekgegevens
Titel: Alwin en Theodoor: of Geschenk van eenen vader aan zijne kinderen
Auteur: Jacobs, Christian Friedrich Wilhelm; Meurs, Jacobus van; Veelwaard, D.
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink & De Vries, 1822
Tweede verm. dr
Opmerking: Oorspr. titel: Allwin und Theodor
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1922 H 24
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204232
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm), Verhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Alwin en Theodoor: of Geschenk van eenen vader aan zijne kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
124 DE TWEE GELUÏCKIGE DAGEN.
De eenig overgeblevene troost der ouders was de derde
zoon, een teeder kind , de lieveling zijner moeder.
Hij scheen te zwak te zijn , om het ambacht van zijnen
vader te leeren, maar in de school muntte hij op eene
roemrijke wijze uit. Zijn geheime wensch was te stude-
ren , en hoewel dit niet geheel naar den zin van zijnen
vader was, zoo werd hij toch eindelijk door de bede zij-
ner vrouw , door de gunstige getuigenissen der leermeesters
van zijnen zoon en door de voorspraak van den achtingwaarr-
digen rector der stadsschool overgehaald om hiertoe zijne
toestemming te geven.
Niemand was ordelijker, vlijtiger en beminnelijker, dan
dit jonge mensch , hij was de vreugde zijner ouders en
leermeesters, en het voorbeeld vooralle jongelingen die met
hem hetzelfde pad betraden. Hij volbragt zijne studiën met
het gelukkigst gevolg, en daar hij vooreerst nog geen uit-
zigt op bevordering in zijn vaderland had, nam hij op
voordeelige voorwaarden de plaats van gouverneur in eene
aanzienlijke familie in het noorden aan, in hoop van na
den afloop van den bepaalden tijd in zijn vaderland te zullen
wederkeeren. Maar de zaak viel anders uit, als hij ver-
wacht had. Zijne kundigheden en doorzigt, zijn eerlijk
karakter, de minzaam- en bescheidenheid, waarmede hij
iedereen behandelde, verwierven hem zoo veel liefde en
acliting, dat hem ieder gaarne bezitten wilde, en hij had
naauwelijks de opvoeding in het eene huis, tot groot genoe-
gen der ouders, voltooid, of hij werd door dringend aan-
zoek verpligt die taak in eene andere faniilie op zich te
nemen. De betrjkkingen , waarin hij hierdoor verplaatst
werd, gaven eindelijk aan zijne bestemming eene onver-
wachte i'igting. Hij kon zijne voorgaande studiën niet
voort*