Boekgegevens
Titel: Alwin en Theodoor: of Geschenk van eenen vader aan zijne kinderen
Auteur: Jacobs, Christian Friedrich Wilhelm; Meurs, Jacobus van; Veelwaard, D.
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink & De Vries, 1822
Tweede verm. dr
Opmerking: Oorspr. titel: Allwin und Theodor
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1922 H 24
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204232
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm), Verhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Alwin en Theodoor: of Geschenk van eenen vader aan zijne kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
123 DE TWEE GELUÏCKIGE DAGEN.
duiird , eer zijne onschuld volkomen bewezen was. Maar
juist op dezen dag was hij door eene gereglelijke uitspraak
van alle verdenking van ontrouw volkomen vrijgesproken ;
men had den winkel ontzegeld, verscheidene leden van
den raad en der aanzienlijkste burgers waren bij hem ge-
komen om hem geluk te wenschen, en hem plegtig te her-
stellen in zijn' vorigen post, dien hij niet alleen, zoo als
gebleken was, eerlijk, maar zelfs met opofferingen, be-
kleed had."
«Op denzelfden dag kwam van een naburig dorp, mijne
zuster met haren braven man en kind, om na eene zware
ziekte, den eeredag van haren vader te vieren. Hunne
vreugde verdubbelde toen zij mij zagen, en wij vierden za-
men dit drievoudig feest met stille vreugde en hartelijke
dankbaarheid."
»Op den volgenden morgen brandde het vuur weder op
de smederij, en ik stond tegenover mijnen vader, hij het groo-
te aanbeeld, en deze plaats bekleedde ik zoolang, tot hem
de dood ons ontnam."
Zoo verhaalde mijn brave buurman de geschiedenis van
zijnen eersten gelukkigen dag.
Zijn tweede gelukkige dag, eigenlijk een heilige avond
van een' langen en schoonen feestdag, was die, waarop hij
zijnen zoon, na eene lange scheiding, weder zag.
Baas zeiland had drie zonen. Twee van deze had
hij zijn ambacht geleerd, en zij beloofden even zulke brave
en regtschapene mannen te worden , als hij was. Maar de
oudste stierf, toen hij juist baas worden zou, aan de gevol-
gen van een' slag , dien hij van een paard gekregen had ,
en de jongste werd op zijne reis het cfFcr eeuer aansle-
keude ziekte«
De