Boekgegevens
Titel: Alwin en Theodoor: of Geschenk van eenen vader aan zijne kinderen
Auteur: Jacobs, Christian Friedrich Wilhelm; Meurs, Jacobus van; Veelwaard, D.
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink & De Vries, 1822
Tweede verm. dr
Opmerking: Oorspr. titel: Allwin und Theodor
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1922 H 24
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204232
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm), Verhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Alwin en Theodoor: of Geschenk van eenen vader aan zijne kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
98 DE VRIJHEID.
en ik bevind mij in de treurige noodzakelijkheid om de
luilp van weldadige menschen in te roepsn , tot ik slagen
kan ergens iemand te vinden, die mij op mijn eerlijk ge-
zigt die kleine som wil voorschieten, die ik ter volbren-
ging mijner reis nog noodig heb."
Met deze woorden sloot de wandelaar zijn verhaal, ter-
wijl hij zich beleefd boog en zijne toehoorders om vergeving
verzocht, wanneer hij bun geduld door zijne lange geschie-
denis mogt vermoeid hebben. Tevens stond hij op om af-
scheid te nemen en zijne reis voort te zetten. De luiste-
rende arbeiders verwijderden zich. Aurora drukte haar
duifje aan haren boezem, en zeide zacht tot bare moeder:
3) ik ]ieem het arme dier niet mede naar huis. Het mag
in zijn nest terug keeren , en, vrij leven in het woud,
waarvoor het geboren is."
De heer O... die in het verhaal van den wandelaar een
openhartig en waarheidlievend gemoed ontdekt had, be-
sloot terstond den wensch te vervullen, waarnlede deze
zijne geschiedenis geeindigd had, en toen deze by hem
kwam om hem tot afscheid de hand te geven, zeide hij:
»ik laat u thans niet verder gaan. Blijf dezen nacht en
zoo gij wilt ook nog eenige dagen in mijn huis; herstel
uwe krachten , en dan wil ik u met genoegen tot voortzet-
ting van uwe reis behulpzaam zijn."
De vreemdeling was verrast. Hij zag den heer O...
met eenige verwondering aan, maar toen hij in zijn ge-
laat de bevestiging zijner woorden las, nam hij zijn aanbod
met aandoening eu dankbaarheid aan.
Terwijl nu de twee mannen naar huis gingen, keerde
aurora met haren neef terug naar het bosch om het nest
weder op te zoekeH , waariïit hij de duif gehaald had. Zij
von-