Boekgegevens
Titel: Alwin en Theodoor: of Geschenk van eenen vader aan zijne kinderen
Auteur: Jacobs, Christian Friedrich Wilhelm; Meurs, Jacobus van; Veelwaard, D.
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink & De Vries, 1822
Tweede verm. dr
Opmerking: Oorspr. titel: Allwin und Theodor
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1922 H 24
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204232
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm), Verhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Alwin en Theodoor: of Geschenk van eenen vader aan zijne kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
DE VRIJHEID. Si
Mijne zuclit naar vrijheid was wel gronter dan ooit, maar
ik had den moed , om dien lang.ni moeijeÜjken weg nog
eens te gaan, geheel verloren. Mijne armen werden »lap,
als ik iets begon te ondernemen , en ik gaf mij over aau
eene diepe droefgeestigheid, die dra eene hevige koorts ten
gevolge had."
w Verscheidene dagen, ik weet niet hoevele, had ik
in eenen bewusteloozen toestand doorgebragt, toen ik eens ont-
waakte, en een mij bekend gezigt ontdekte, mijne hand
door eene warme hand vriendelijk gedrukt voelde en eeni-
ge woorden, waaronder mijnen naam hoorde. Ik had eeni-
gen tijd noodig, eer ik wist of ik waakte dan of ik droom-
de, maar toen nu mijne bewustheid volkomen terugkeer-
de, toen herkende ik eenen mijner dierbaarste hollandscho
vrienden, met wien ik vele reizen cn zaken gedaan had,
en dien ik in alle omstandigheden als een eerlijk dienstvaar-
dig man, op wien m^'u zich verlaten kon , had leeren kennen.
Zoo verscheen hij mij ook thans als een gedienstige geest
in mijnen grooten niod. Door zijne bezigheden in Algiers
gebragt, had hij mijne slavernij, het ongeluk, dat die
verlengde en mijne ziekte vernomen. Terstond had hij mij
opgezocht, en hij zat reeds meer dan een uur aan mijn
leger en wachtte op mijn ontwaken , om mij , indien mo-
gelijk, te genezen, te troosten en te redden."
»Alles gebeurde zoo als zijn welwillend hart gewenscht
had. De hevige woede mijner ziekte was gebroken , en
de tegenwoordighcid van mijnen hulpbrengenden eng el
werkte meer dan alles om mijne genezing te bevorderen.
Na verloop van een' korten tijd was ik weder hersteld , en
door de edelmoedigheid van mijnen vriend een vrij man.
r^ooit zal ik dezen dag vergeten, toen ik voor het eerst, aa^
de