Boekgegevens
Titel: Alwin en Theodoor: of Geschenk van eenen vader aan zijne kinderen
Auteur: Jacobs, Christian Friedrich Wilhelm; Meurs, Jacobus van; Veelwaard, D.
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink & De Vries, 1822
Tweede verm. dr
Opmerking: Oorspr. titel: Allwin und Theodor
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1922 H 24
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204232
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm), Verhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Alwin en Theodoor: of Geschenk van eenen vader aan zijne kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
ALWIN EN THEODOOR.
DE NATUUR.
^eker vader had twee kinderen, alwm en theodoor ,
"i^elke hij teeder beminde. Zoo dikwijls zijne bezigheden
het veroorloofden, hield hij aich met hen bezig; en bij
goed weder vergezelde hij hen bij hunne wandelingen.
Hierin vonden zij bijzonder veel vermaak. Gaarne waren
zij toch bij hunnen vader, en stelden veel belang iu zijn
bijzijn en gesprekken.
Een aanhoudende en regenachtige "Winter had Jien de-
ze wandelingen eenen geruimen tijd doen uiUtellen. Ein-
delijk brak de vrolijke lente aan. De sneeuw was verdwe-
nen j en het jonge groen kwam overal uit het nog vochtigs
aardrijk te voorschijn.
Spoedig begaven zich ook alwin en theodoor ^ me^
hunnen vader naar buiten, om de heerlijkheid der Natuur
te aanschouwen, en in dit schoone tooneel zich te verlu5ti<
gen. Hetgeen zij iu vroegere jaren reeds zoo dikwijls ge-
zien hadden , maakte thans , na eene zoo lange tusschenpoo>
sing en gemis^ eenen dubbelen indruk op hen. Bij deu
aanblik van het aanvankelijk met lagchcnd groen versierd
geboomte, waren zij als geheel opgetogen, zonder dut hun
A oog