Boekgegevens
Titel: Alwin en Theodoor: of Geschenk van eenen vader aan zijne kinderen
Auteur: Jacobs, Christian Friedrich Wilhelm; Meurs, Jacobus van; Veelwaard, D.
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink & De Vries, 1822
Tweede verm. dr
Opmerking: Oorspr. titel: Allwin und Theodor
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1922 H 24
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204232
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm), Verhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Alwin en Theodoor: of Geschenk van eenen vader aan zijne kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
DE VRIJHEID. Si
aîin al de gorde, vrolijke en vrije dagen, die God mij
geschonken had, en deze herinneringen verligteden mijn
hart. Ik stortte tranen en keerde dan moediger terug tot
mijn werk om den dag mijner verlossing spoediger te doen
aanbreken."
«Deze lang gewenschte dag naderde hoe langer hoe meer."
»Ik had in een tijdvak van ruim vier jaren , door asper bij
asper te voegen, omtrent zoo veel verworven, als tot mijne
loskooping noodig was, en ik zag met verlangen het goede
saizoen te gemoet, wanneer ik met het eerste europesche
schip, dat in Algiers zou inloopen, naar mijn geliefd va-
derland zou kunnen terugkeeren. Intusschen werkte ik
vlijtig voort, om niet met ledige handen te vertrekken,
en met vreugde zag ik dat mijn klein kapitaal van dag tot
dag toenam. RIaar ook deze vreugde verdween spoedig,
al mijne hoop werd vernietigd, en toen ik op het punt
meende te zijn om mijne vrijheid te verkrijgen, werd die
mij ontrukt."
»De ongelukkige, die mij dit onheil berokkende, was
een christenslaaf, een Italiaan van geboorte, die uit Oran
gevlugt en in handen der Algerijnen gevallen was. Mijn
heer had dit mensch gekocht en lot werken in den tuin
gebezigd, dat hij goed verstond. Maar als hij zijn werk
verrigt had, plagt hij te laijeren , en hij lag uren lang
in de schaduw op den rug, de oogen op den hemel ge-«
vestigd, met de armen over elkander, tusschen waken
en slapen. Het zou hem weinig moeite gekost hebben
iets te verdienen, want hij bezat veel bekwaamheid en
slaagde in alles, wat hij ondernam. Maar hij stelde hierop
geenen prijs, en hij zeide, dat liij niet begrijpen kon, hoe
men zich zoo veel moeite kon geven om eene hersenschim
vau