Boekgegevens
Titel: Alwin en Theodoor: of Geschenk van eenen vader aan zijne kinderen
Auteur: Jacobs, Christian Friedrich Wilhelm; Meurs, Jacobus van; Veelwaard, D.
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink & De Vries, 1822
Tweede verm. dr
Opmerking: Oorspr. titel: Allwin und Theodor
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1922 H 24
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204232
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm), Verhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Alwin en Theodoor: of Geschenk van eenen vader aan zijne kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
DE VRIJHEID.
Si
kust van Si'cilie ontdekten. Wij spanden thans alle kracli-
teu in otn het land te bereiken ; maar de storm stak op
nieuws met grootere woede op, en jaagde ons met onbe-
Bcbrijfelijk gevaar d-.or de zeeèngte van Messina en Jieggio»
Eerstop den avond van den vijfden dag bedaarde de wind,
«n wij lieten, geheel uitgeput, ons anker vallen aan de
westkust van Sicilië. Hier rusteden "wij eenige dagen om
ons beschadigd schip äoo goed dit doenlijk was, te kalefateren
en onze krachten te herstellen, eu nadat wij water en de
noodige levensmiddelen ingenomen hadden , ligteden wij het
anker om met een'frisschen wind naar Livorno te zeilen."
»De hemel had het echler anders besloten. Wantnaau-
welijks waren wij een kanonschot van den oever verwij-
derd j of wij werden door twee algiersche kapers aangeval-
len, die achter een klein voorgebergte verborgen op ons
Vertrek geloerd hadden. Wij waren slecht gewapend. Een
fregat, onder welks bescherming onze koopvaardij-vloot van
Sinirna afgezeild was, was zoowel als alle overige schepen
in den storm van ons afgeraakt, en wij konden op geene
liulp hopen, want het land, in welks gezigt het gevecht
voorviel, vertoonde niets dan eenige ellendige dorpen, dio
grootendeels door arme visschers bevsoond werden. Onze
onlsteltenis was onbeschrijfelijk. Wij valleden intusschende
wapenen op om onze vrijheid , zoo duur aU mogelijk was
te verkoopen. Wij vochten met moed en standvastigheid ,
maar wij konden niet beleteln , dat de vijand op de reg-
terzijde enterde, terwijl wij aan den linkerkant zijnen aanval
afsloegen. Wij waren overmand. De Turken sprongen
met een vreesselijk geschreeuw aan boord, doodden ver-
scheidenen der onzen, ontwapenden de overigen; en wier-
pen ons beroofd en gebonden in het hol van het schip."
F 5 » On