Boekgegevens
Titel: Alwin en Theodoor: of Geschenk van eenen vader aan zijne kinderen
Auteur: Jacobs, Christian Friedrich Wilhelm; Meurs, Jacobus van; Veelwaard, D.
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink & De Vries, 1822
Tweede verm. dr
Opmerking: Oorspr. titel: Allwin und Theodor
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1922 H 24
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204232
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm), Verhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Alwin en Theodoor: of Geschenk van eenen vader aan zijne kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
86
DE VËlJHEtD.
voerlietlen , die mij mede uamen, en die ik daarvoor met
blijdschap verscheidene kleine diensten bewees. Ik dacht
niet dikwijls meer aan ons huis, en als ik dit deed, was
het slechts om mij te verheugen , dat ik de muffe werk-
plaats en het schelden en slaan van mijnen meester ontko-
men was. Ik trok door verscheidene schoone steden, maar
hield mij nergens lang op. Te Dresclen ging ik op de
scheep, en deed mijne eerste reis te water in de vro-
lijke hoop dat ik te Hamburg gelegenheid zou vinden om
ter zee te varen. Ik hielp de schippers steeds, en deelde
in hunne gunst en leerde relerlei, wat mij naderhand
goed te pas kwam."
» Eindelijk zag ik de hooge torens van Hamburg en mijn
liart klopte van vreugde, dat ik het eerste doel van miju
vurig verlangen aanschouwde,"
»Ik ging terstond naar de kaai, en was zeer verwonderd
over de groote menigte schepen, die hier lagen. Het ge-
woel was buitengewoon , cn al wat ik dusver gezien had j
verdween tot niets. Ik brandde van verlangen om hieraan
ook deel te nemen, maar ik had in het eerst den moed
niet om iemaud aan te spreken. Nadat ik echter omtrent
een uur alles beschouwd had, waagde ik het eenige schip-
pers te vragen, waar zij henen voeren en of zij mij mede
nemen wilden. Verscheidene gingen henen zonder mij te
antwoorden , eindelijk gelukte het mij echter een' bruinach-
tlgen vrieiidelijken Hollander te vinden, die naar Spanje
voer en mij in dienst nam. Van dat pogenblik af dacht
ik, dat mijn geluk gemaakt was. Ik jtam terstond bezit
van mijn' nieuwen post, bragt mijn bundeltje in het schip,
doorsnuffelde alle hoekeu en gaten , en w^s des avonds reeds
zoo